Statuss:
Noslēdzies
21.08.2020.
Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I006 Ieslodzījuma vietu pārvalde Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un…
Statuss:
Īstenošanā
01.07.2019.
NFI
2019.gada 1.jūlijā tika parakstīts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide…
Statuss:
Noslēdzies
01.05.2019.
NFI
Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2019. – 30.04.2011. Projekta mērķis: nodrošināt notiesāto nepilngadīgo dzīves apstākļu uzlabošanu atbilstoši attīstīto Eiropas Savienības…
Statuss:
Noslēdzies
01.01.2019.
Ieslodzījuma vietu pārvalde Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt…
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2017.
Projekta numurs: Nr. 2.2.1.1/17/I/012 Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) E-lietas programmas 1.posma ietvaros (Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu…
Statuss:
Īstenošanā
09.12.2016.
ESF
Projekta numurs: Nr. 9.1.2.0/16/I/001 (Informācija aktualizēta 2020.gada 30.janvārī) Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru, 2016. gada 9. decembrī ir parakstījusi vienošanos…
Statuss:
Īstenošanā
09.12.2016.
ESF
Projekta numurs: Nr. 9.1.3.0/16/I/001 Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu, 2016. gada 9. decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un uzsāk projekta Nr. 9.1.3.0/16/I…
Statuss:
Noslēdzies
01.04.2014.
EK
Finanšu instruments: Eiropas Komisijas krimināltiesību programma (the Criminal Justice Programme of the European Union) Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1 aprīlis – 2016. gada 1. aprīlis Projekta mērķis: Izveidot savlaicīgas ieslodzīto…
Statuss:
Noslēdzies
18.09.2013.
NFI
Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 18. septembris - 2017. gada 30. aprīlis Projekta mērķis: izveidot sistēmu darbam ar atkarīgajiem ieslodzītajiem. Projekta…
Statuss:
Noslēdzies
03.06.2013.
NFI
Finanšu instruments: Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments Projekta īstenošanas laiks: 2013. gada 3. jūnijs – 2014. gada decembris Projekta mērķis: Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta speciālistu kapacitātes…