Statuss:
Noslēdzies
EK

logo

Finanšu instruments: Eiropas Komisijas krimināltiesību programma (the Criminal Justice Programme of the European Union)

Projekta īstenošanas laiks: 2014. gada 1 aprīlis – 2016. gada 1. aprīlis

Projekta mērķis: Izveidot savlaicīgas ieslodzīto personu pašnāvību un pašsakropļošanās riska diagnostikas, preventīvā darba un krīzes intervences sistēmu.

Projekta sadarbības partneri:

1.    Prison Service of the Czech Republic (Čehijas Republika);
2.    National Administration of Penitentiaries (Rumānija);
3.    Prison Administration of Slovenia (Slovēnija).

Projekta finansējums: 80% Eiropas Komisijas finansējums, 20% valsts budžeta finansējums (projekta kopējais budžets EUR 104 978,02)

Projekta rezultāti:

1.    Izstrādāti 3 apmācību programmu moduļi (pamatprogramma, universālā programma, Sociālo prasmju palielināšanas un stresa mazināšanas programma);
2.    Apmācīti 32 jaunie ieslodzījumu vietu darbinieki (pamatprogramma);
3.    Apmācīti 124 ieslodzījuma vietu darbinieki (universālā programma);
4.    Apmācīti 24 ieslodzījuma vietu darbinieki (Programmas - Sociālo prasmju palielināšana un stresa mazināšana, „Pašpalīdzības grupas” „Debriefing” metožu pielietošana un „Suicīda krīzes intervence”).