Publicētā statistika ir Oficiālā Statistika un tiek veidota saskaņā ar Oficiālās Statistikas programmu.

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 14. pantu, oficiālā statistika tiek publicēta līdz pārskata gadam sekojošā gada 1. augustam.

Nākamie oficiālās statistikas dati tiks publicēti 2024. gada 1. augustā.