Tāmes

Finanšu ministrija, pārskatot valsts budžeta procesu, ir ieviesusi izmaiņas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu, un pasākumu tāmju sagatavošanas procesā. Tiek mainīts tiesiskais regulējums un tiek ieviests jauns Valsts kases nodrošināts e-pakalpojums – eTāmes.
Skatīt vairāk

Atalgojums

Informācija par amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām
Skatīt vairāk