Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru 2022.gadā sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)
         
Amatu saime, līmenis Amata nosaukums Amata vietu skaits Mēnešalgas diapazons (no - līdz) EUR Vidējā mēnešalga EUR
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (centrālais aparāts)
1. VII Pārvaldes priekšnieka vietnieks 2 3070-3105 3087,50
1. VIII Pārvaldes priekšnieks 1 0 0,00
4. III D Vecākais inspektors 6 1505-1540 1522,50
4. VI Galvenais inspektors 1 1810-1845 1827,50
4. VIIC Daļas priekšnieks 1 2005-2040 2022,50
5. II Galvenais inspektors 2 1745-1780 1762,50
5. III Daļas priekšnieks 1 1875-1910 1892,50
26. VD Vecākais inspektors 1 1360-1395 1377,50
26. VIB Galvenais inspektors 2 1505-1540 1522,50
26. VIIIC Daļas priekšnieks 1 1875-1910 1892,50
27. VB Vecākais inspektors 3 1360-1395 1377,50
27. VIB Galvenais inspektors 1 1505-1540 1522,50
27. VIIID Daļas priekšnieks 1 1875-1910 1892,50
28. IIE Vecākais inspektors 5 1360-1395 1377,50
28. IIIC Galvenais inspektors 1 1505-1540 1522,50
28. VC Daļas priekšnieks 1 1875-1910 1892,50
29. IIIB Vecākais inspektors 3 1360-1395 1377,50
29. IVB Galvenais inspektors 1 1505-1540 1522,50
29. VB Daļas priekšnieks 1 1875-1910 1892,50
30. IIIB Vecākais inspektors 4 1360-1395 1377,50
30. IVB Galvenais inspektors 1 1505-1540 1522,50
30. VB Daļas priekšnieks 1 1875-1910 1892,50
31. I Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs) 10 1360-1395 1377,50
31. II Galvenais inspektors (galvenais izmeklētājs) 1 1745-1780 1762,50
31. III Daļas priekšnieks 1 1875-1910 1892,50
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (Mācību centrs)
2.1. VB Priekšnieks 1 1745-1780 1762,5
2.2. IV Galvenais inspektors 1 1360-1395 1377,5
2.2. IIIB Vecākais pasniedzējs 5 1289-1324 1306,5
Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (ieslodzījuma vietas)
1. IIA Priekšnieka vietnieks 4 2045-2080 2062,50
1. IIB Priekšnieka vietnieks 10 2165-2200 2182,50
1. IIC Priekšnieka vietnieks 4 2165-2200 2182,50
1. IVA Priekšnieks 2 2218-2253 2235,50
1. IVB Priekšnieks 5 2445-2480 2462,50
1. IVC Priekšnieks 2 2616-2651 2633,50
7.2. I Vecākais apsargs (kinologs) 9 1020-1055 1037,50
26. I Apsargs  299 959-994 976,50
26. II Vecākais apsargs 153 1020-1055 1037,50
26. IIIA Jaunākais inspektors 34 1095-1130 1112,50
26. IVA Inspektors 39 1188-1223 1205,50
26. VA Vecākais inspektors 4 1237-1272 1254,50
26. VB Vecākais inspektors 1 1237-1272 1254,50
26. VII Daļas priekšnieka vietnieks 7 1505-1540 1522,50
26. VIIIA Daļas priekšnieks 7 1745-1780 1762,50
27. I Uzraugs 692 959-994 976,50
27. II Vecākais uzraugs 175 1020-1055 1037,50
27. III Jaunākais inspektors 84 1095-1130 1112,50
27. IV Inspektors 31 1188-1223 1205,50
27. VA Vecākais inspektors 25 1237-1272 1254,50
27. VIA Galvenais inspektors 12 1505-1540 1522,50
27. VIIA Daļas priekšnieka vietnieks 9 1505-1540 1522,50
27. VIIB Cietuma priekšnieka dežūrējošais palīgs 8 1610-1645 1627,50
27. VIIC Cietuma priekšnieka dežūrējošais palīgs 28 1675-1710 1692,50
27. VIID Cietuma priekšnieka dežūrējošais palīgs 4 1745-1780 1762,50
27. VIIIC Daļas priekšnieks 9 1745-1780 1762,50
28. IIA Vecākais inspektors 89 1237-1272 1254,50
28. IIB Vecākais inspektors 45 1237-1272 1254,50
28. IIC Vecākais inspektors (sociālais darbinieks) 11 1289-1324 1306,50
28. IID Vecākais inspektors (psihologs) 43 1289-1324 1306,50
28. IIIA Galvenais inspektors 8 1360-1395 1377,50
28. IIIB Galvenais inspektors 10 1360-1395 1377,50
28. IV Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks 2 1505-1540 1522,50
28. VA Atkarīgo centra priekšnieks 1 1745-1780 1762,50
28. VB Daļas priekšnieks 9 1745-1780 1762,50
29. I Jaunākais inspektors 3 1020-1055 1037,50
29. II Inspektors 16 1188-1223 1205,50
29. IIIA Vecākais inspektors 21 1237-1272 1254,50
29. IVA Galvenais inspektors 11 1360-1395 1377,50
29. VA Daļas priekšnieks 2 1745-1780 1762,50
30. I Jaunākais inspektors 1 1095-1130 1112,50
30. II Inspektors 18 1188-1223 1205,50
30. IIIA Vecākais inspektors 28 1237-1272 1254,50
30. IVA Galvenais inspektors 4 1360-1395 1377,50
30. VA Daļas priekšnieks 9 1745-1780 1762,50
Darbinieku un vispārējā valsts civildienesta ierēdņu amati (centrālais aparāts)
1. IIA Daļas vadītājs 1 1458-1917 1687,50
2. V Daļas vadītājs 1 1253-1647 1450,00
2. IV Daļas vadītāja vietnieks 1 1052-1382 1217,00
2. IIIB Galvenais speciālists 2 835-1190 1012,50
2. IIIA Vecākais referents 2 745-1093 919,00
2. I Noliktavas pārzinis 1 552-802 677,00
3. III Galvenais speciālists 1 940-1287 1113,50
3. IIC Vecākais speciālists 4 835-1190 1012,50
3. IIB Vecākais speciālists 2 745-1093 919,00
3. IV Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis 1 1052-1382 1217,00
6. III Vecākais referents 2 745-1093 919,00
12.1. IVA Daļas vadītājs 1 1253-1647 1450,00
12.1. IIB Vecākais finanšu analītīķis 1 835-1190 1012,50
12.1. IIA Finanšu analītiķis 3 835-1190 1012,50
14. VA Daļas vadītājs 1 1253-1647 1450,00
14. IIIB Informācijas uzskaites galvenais speciālists 4 940-1287 1113,50
14. IIIA Vecākais grāmatvedis 3 835-1190 1012,50
14. II Grāmatvedis 31 745-1093 919,00
18.1. IVA Daļas vadītājs 1 1052-1382 1217,00
18.3. III Vecākais lietvedības pārzinis 2 745-1093 919,00
18.3. II Lietvedības pārzinis 1 675-996 835,50
18.1. IIA Vecākais arhivārs 1 745-1093 919,00
18.6. IIIA Vecākais referents 1 835-1190 1012,50
19.4. V Vecākais referents 1 1458-1917 1687,50
19.6. III Vecākais referents 1 940-1287 1113,50
20. VI Būvniecības speciālists 1 2264 2264,00
20. IV Galvenais speciālists 1 1253-1647 1450,00
21. VA Daļas vadītājs 1 1253-1647 1450,00
21. IV Daļas vadītāja vietnieks 1 1052-1382 1217,00
21. IIIB Vecākais jurists 13 940-1287 1113,50
21. IIIA Jurists 7 835-1190 1012,50
24. III Sabiedrisko attiecību speciālists 1 1052-1382 1217,00
30. IVC Daļas vadītājs 1 1253-1647 1450,00
30. IVB Daļas vadītāja vietnieks 1 1052-1382 1217,00
30. III Vecākais personāla speciālists 5 835-1190 1012,50
30. II Personāla speciālists 9 745-1093 919,00
32. IIA Vecākais referents 2 835-1190 1012,50
35. III Vecākais referents 3 940-1287 1113,50
42.3. II Starptautiskās sadarbības speciālists 1 835-1190 1012,50
Darbinieku amati (Mācību centrs)
2. I Mantzinis 0,5 552-802 677,00
17. II Vecākais referents 1 835-1190 1012,50
Darbinieku amati (ieslodzījuma vietas)
2. I Noliktavas pārzinis 21 530-745 637,50
3. IIC Daļas vadītāja vienieks 1 770-1100 935,00
3. IIB Vecākais speciālists 14 690-1020 855,00
5.1. IVB Vecākais referents 1 1160-1520 1340,00
5.3. IIIA Farmaceits 1 770-1100 935,00
13. III Namdaris 8 500-655 577,50
13. IIB Apkopējs  3 500-580 540,00
13. I Sētnieks  1 500-500 500,00
17. II Vecākais referents 1 770-1100 935,00
18.1. I Arhivārs 1 630-925 777,50
18.2. I Bibliotekārs  1 565-835 700,00
18.3. II Lietvedības pārzinis 1 630-925 777,50
18.3. IVA Daļas vadītājs 1 870-1200 1035,00
18.3. II Lietvedis 19 630-925 777,50
18.3. IVA Daļas vadītājs 1 870-1200 1035,00
18.3. III Vecākais lietvedības pārzinis 7 690-1020 855,00
18.6. IA Medicīnas statistiķis 1 530-745 637,50
20. I Tehniskais speciālists 5 630-925 777,50
20. II Tehniskais inspektors 13 770-1100 935,00
20. III Daļas vadītājs 9 870-1200 1035,00
39. IIB Interešu pulciņa audzinātājs 1,5 530-745 637,50
39. IIIA Kapelāns 42,5 690-1020 855,00
39. IIIB Klīniskais psihologs 1 770-1100 935,00
41. II Automobiļa vadītājs 11 565-835 700,00
42.3. II Tulks  8 770-1100 935,00
Pedagogi
  Direktors 1 1169 1169
  Skolotājs 10 830 830
Ārstniecības personas
1 Galvenais ārsts, daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, ārsts 40,75 1600-2400 2000,00
2 Ārsts  2,5 1350-1700 1525,00
3 Radiologa asistents, ārsta palīgs, virsmāsa, vecākā māsa, māsa 74,5 1100-1400 1250,00
4
Ārsta palīgs, māsa
1,5 1000-1300 1150,00
6 Māsas palīgs 4 850-950 900,00
5.3. IIIA Farmaceits 1 770-1100 935,00