Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

(bruto, euro)

         
         

Amatu grupa

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no–līdz)

Vidējā mēnešalga

amatu saime, līmenis

amata nosaukums

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (centrālais aparāts)

1. VIII

Pārvaldes priekšnieks

1

-

-

1. VII

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

2

3 070-3 105

3 098

4. VIIC

Daļas priekšnieks

1

2 035

2 035

4. VI

Galvenais inspektors

1

1 810

1 810

4. IIID

Vecākais inspektors

6

1 505-1 540

1 522

5. III

Daļas priekšnieks

1

1 895

1 895

5. II

Galvenais inspektors

2

1 745-1 780

1 760

26. VIIIC

Daļas priekšnieks

1

1 900

1 900

26. VIB

Galvenais inspektors

2

1 505-1 540

1 535

26. VD

Vecākais inspektors

1

1 380

1 380

27. VIIID

Daļas priekšnieks

1

1 910

1 910

27. VIB

Galvenais inspektors

1

1 540

1 540

27. VB

Vecākais inspektors

3

1 360-1 395

1 373

28. VC

Daļas priekšnieks

1

1 900

1 900

28. IIIC

Galvenais inspektors

1

1 540

1 540

28. IIC

Vecākais inspektors

5

1 360-1 395

1 381

29. VB

Daļas priekšnieks

1

1 910

1 910

29. IVB

Galvenais inspektors

1

1 530

1 530

29. IIIB

Vecākais inspektors

3

1 360-1 395

1 375

30. VB

Daļas priekšnieks

1

1 905

1 905

30. IVB

Galvenais inspektors

1

1 520

1 520

30. IIIB

Vecākais inspektors

4

1 360-1 395

1 381

31. III

Daļas priekšnieks

1

1 905

1 905

31. II

Galvenais inspektors (galvenais izmeklētājs)

1

1 775

1 775

31. I

Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs)

10

1 360-1 395

1 382

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (Mācību centrs)

2.1. VB

Priekšnieks

1

1 765

1 765

2.2. IV

Galvenais inspektors

1

1 375

1 375

2.2. IIIB

Vecākais pasniedzējs

5

1 289-1 324

1 305

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (ieslodzījuma vietas)

1. IVC

Priekšnieks

2

2 616-2 651

2 649

1. IVB

Priekšnieks

5

2 445-2 480

2 477

1. IVA

Priekšnieks

2

2 218-2 253

2 248

1. IIC

Priekšnieka vietnieks

6

2 165-2 200

2 195

1. IIB

Priekšnieka vietnieks

10

2 165-2 200

2 197

1. IIA

Priekšnieka vietnieks

4

2 045-2 080

2 080

7.2. I

Vecākais apsargs (kinologs)

9

1 020-1 055

1 039

26. VIIIA

Daļas priekšnieks

7

1 745-1 780

1 769

26. VII

Daļas priekšnieka vietnieks

7

1 505-1 540

1 535

26. VA

Vecākais inspektors

4

1 237-1 272

1 263

26. VB

Vecākais inspektors

1

1 237

1 237

26. IVA

Inspektors

40

1 188-1 223

1 211

26. IIIA

Jaunākais inspektors

34

1 095-1 130

1 119

26. II

Vecākais apsargs

153

1 020-1 055

1 040

26. I

Apsargs

298

959-994

971

27. VIID

Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs

5

1 745-1 780

1 775

27. VIIC

Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs

30

1 675-1 710

1 702

27. VIIB

Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs

8

1 610-1 645

1 632

27. VIIIC

Daļas priekšnieks

9

1 745-1 780

1 771

27. VIIA

Daļas priekšnieka vietnieks

9

1 505-1 540

1 529

27. VIA

Galvenais inspektors

9

1 505-1 540

1 528

27. VA

Vecākais inspektors

25

1 237-1 272

1 257

27. IV

Inspektors

31

1 188-1 223

1 207

27. III

Jaunākais inspektors

84

1 095-1 130

1 117

27. II

Vecākais uzraugs

175

1 020-1 055

1 042

27. I

Uzraugs

692

959-994

973

28. VA

Atkarīgo centra priekšnieks

1

1 780

1 780

28. VB

Daļas priekšnieks

9

1 745-1 780

1 772

28. IV

Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks

2

1 505-1 540

1 520

28. IIIA

Galvenais inspektors

8

1 360-1 395

1 376

28. IIIB

Galvenais inspektors

10

1 360-1 395

1 380

28. IIA

Vecākais inspektors

89

1 237-1 272

1 254

28. IIB

Vecākais inspektors

45

1 237-1 272

1 250

28. IIC

Vecākais inspektors (sociālais darbinieks)

10

1 289-1 324

1 297

28. IID

Vecākais inspektors (psihologs)(sertificēts)

10

1 289-1 324

1 300

28. IID

Vecākais inspektors (psihologs)(nesertificēts)

33

1 237-1 272

1 245

29. VA

Daļas priekšnieks

2

1 745-1 780

1 775

29. IVA

Galvenais inspektors

11

1 360-1 395

1 385

29. IIIA

Vecākais inspektors

21

1 237-1 272

1 257

29. II

Inspektors

16

1 188-1 223

1 200

29. I

Jaunākais inspektors

3

1 020-1 055

1 045

30. VA

Daļas priekšnieks

9

1 745-1 780

1 774

30. IVA

Galvenais inspektors

4

1 360-1 395

1 388

30. IIIA

Vecākais inspektors

28

1 237-1 272

1 257

30. II

Inspektors

18

1 188-1 223

1 203

30. I

Jaunākais inspektors

1

1 095-1 130

-

Darbinieku un vispārējā valsts civildienesta ierēdņu amati (centrālais aparāts)

1. IIA

Daļas vadītājs

1

1 917

1 917

2. V

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

2. IV

Daļas vadītāja vietnieks

1

1 382

1 382

2. IIIB

Galvenais speciālists

2

835-1 190

1 190

2. IIIA

Vecākais referents

2

745-1 093

1 093

2. I

Noliktavas pārzinis

1

802

802

3. IV

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis

1

1 382

1 382

3. III

Galvenais speciālists

1

1 287

1 287

3. IIB

Vecākais speciālists

2

745-1 093

1 007

3. IIC

Vecākais speciālists

4

835-1 190

1 132

6. III

Vecākais referents

2

745-1 093

1 093

12.1. IVA

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

12.1. IIB

Vecākais finanšu analītiķis

1

1 190

1 190

12.1. IIA

Finanšu analītiķis

3

835-1 190

1 190

14. VA

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

14. IIIB

Informācijas uzskaites galvenais speciālists

4

940-1 287

1 287

14. IIIA

Vecākais grāmatvedis

3

835-1 190

1 190

14. II

Grāmatvedis

31

745-1 093

1 087

18.1. IVA

Daļas vadītājs

1

1 382

1 382

18.1. IIA

Vecākais arhivārs

1

1 093

1 093

18.3. III

Vecākais lietvedības pārzinis

2

745-1 093

1 093

18.3. II

Lietvedības pārzinis

1

996

996

18.6. IIIA

Vecākais referents

1

835-1 190

-

19.4. V

Vecākais referents

1

1 458-1 917

-

19.6. III

Vecākais referents

1

1 287

1 287

20. VI

Būvniecības speciālists

1

2 264

2 264

20. IV

Galvenais speciālists

1

1 647

1 647

21. VA

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

-

21. IV

Daļas vadītāja vietnieks

1

1 052-1 382

-

21. IIIB

Galvenais speciālists

2

940-1 287

1 287

21. IIIB

Vecākais jurists

9

940-1 287

1 114

21. IIIB

Jurists

2

940-1 287

1 287

21. IIIA

Jurists

6

835-1 190

-

21. IIIA

Vecākais referents

1

1 190

1 190

24. III

Sabiedrisko attiecību speciālists

1

1 382

1 382

30. IVC

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

-

30. IVB

Daļas vadītāja vietnieks

1

1 052-1 382

-

30. III

Vecākais personāla speciālists

5

835-1 190

1 190

30. II

Personāla speciālists

9

745-1 093

1 093

32. IIA

Vecākais referents

2

835-1 190

1 190

35. III

Vecākais referents

3

940-1 287

1 114

42.3. II

Starptautiskās sadarbības speciālists

1

1 190

1 190

Darbinieku amati (Mācību centrs)

2. I

Mantzinis

0,5

802

802

17. II

Vecākais referents

1

1 190

1 190

Darbinieku amati (ieslodzījuma vietas)

2. I

Mantzinis

1

745

745

2. I

Noliktavas pārzinis

20

530-745

723

3. IIC

Daļas vadītāja vietnieks

1

1 100

1 100

3. IIB

Vecākais speciālists

14

690-1 020

1 020

5.1. IVB

Vecākais referents

1

1 520

1 520

13. III

Elektriķis

1

655

655

13. III

Katlu kurinātājs

4

500-655

655

13. III

Namdaris

3

500-655

655

13. IIB

Apkopējs

3

500-580

557

13. I

Sētnieks

1

500

500

17. II

Vecākais referents

1

770-1 100

-

18.1. I

Arhivārs

1

925

925

18.2. I

Bibliotekārs

1

690

690

18.3. IVA

Daļas vadītājs

2

870-1 200

1 200

18.3. III

Vecākais lietvedības pārzinis

7

690-1 020

1 020

18.3. II

Lietvedis

1

925

925

18.3. II

Lietvedības pārzinis

19

630-925

902

18.6. IA

Medicīnas statistiķis

1

745

745

20. III

Daļas vadītājs

9

870-1 200

1 200

20. II

Tehniskais inspektors

13

770-1 100

1 100

20. I

Tehniskais speciālists

4

630-925

925

20. I

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

1

925

925

39. IIIA

Kapelāns

16

690-1 020

1 020

39. IIIA

Psihologs (sertificēts)

7

1 093

1 093

39. IIIA

Psihologs (nesertificēts)

6,5

690-1 020

1 020

39. IIIA

Sociālais darbinieks darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs

14

690-1 020

1 020

39. IIIB

Klīniskais psihologs

1

770-1 100

-

39. IIB

Interešu pulciņa audzinātājs

1,5

530-745

745

41. II

Automobiļa vadītājs

11

565-835

822

42.3. II

Tulks

8

770-1 100

1 100

Pedagogi

 

Vidusskolas direktors

1

 

1 169

 

Vidusskolas skolotājs

10

 

830

Ārstniecības personas

kategorija vai amatu saime, līmenis

amata nosaukums

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no–līdz)

Vidējā mēnešalga

1

Galvenais ārsts, daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, ārsts

40,75

1 600-2 240

1 677

2

Ārsts

3,75

1 370

1 370

3

Radiologa asistents, ārsta palīgs, virsmāsa, vecākā māsa, māsa

69

1 110-1 240

1 170

4

Ārsta palīgs, māsa

6,5

990-1 200

1 080

6

Māsas palīgs

4

870

870

5.3. IIIA

Farmaceits

1

1 190

1 190