Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām

(bruto, euro)

         
         

Amatu grupa

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no–līdz)

Vidējā mēnešalga

amatu saime, līmenis

amata nosaukums

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (centrālais aparāts)

1. VIII

Pārvaldes priekšnieks

1

3 273

3 273

1. VII

Pārvaldes priekšnieka vietnieks

3

3 070-3 105

3 098

4. IVC

Galvenais inspektors

1

1 530

1 530

5. III

Pārvaldes priekšnieka palīgs

1

1 910

1 910

26. VIIIC

Daļas priekšnieks

1

1 895

1 895

26. VIB

Galvenais inspektors

2

1 505-1 540

1 535

26. VD

Vecākais inspektors

1

1 380

1 380

27. VIIID

Daļas priekšnieks

1

1 910

1 910

27. VIB

Galvenais inspektors

1

1 540

1 540

27. VB

Vecākais inspektors

3

1 360-1 395

1 375

28. VC

Daļas priekšnieks

2

1 875-1 910

1 905

28. IIIC

Galvenais inspektors

2

1 505-1 540

1 535

28. IIE

Vecākais inspektors

6

1 360-1 395

1 379

28. IIE

Vecākais inspektors (psihologs)

1

1 385

1 385

29. VB

Daļas priekšnieks

1

1 910

1 910

29. IVB

Galvenais inspektors

1

1 535

1 535

29. IIIB

Vecākais inspektors

3

1 360-1 395

1 375

30. VB

Daļas priekšnieks

1

1 905

1 905

30. IVB

Galvenais inspektors

1

1 520

1 520

30. IIIB

Vecākais inspektors

4

1 360-1 395

1 381

31. III

Daļas priekšnieks

1

1 905

1 905

31. II

Galvenais inspektors (galvenais izmeklētājs)

1

1 770

1 770

31. I

Vecākais inspektors (vecākais izmeklētājs)

10

1 360-1 395

1 380

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (Mācību centrs)

2.1. VB

Priekšnieks

1

1 765

1 765

2.2. IV

Galvenais inspektors

1

1 370

1 370

2.2. IIIB

Vecākais pasniedzējs

5

1 289-1 324

1 305

Amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amati (ieslodzījuma vietas)

1. IVC

Priekšnieks

2

2 616-2 651

2 651

1. IVB

Priekšnieks

5

2 445-2 480

2 476

1. IVA

Priekšnieks

2

2 218-2 253

2 248

1. IIC

Priekšnieka vietnieks

6

2 165-2 200

2 195

1. IIB

Priekšnieka vietnieks

10

2 165-2 200

2 196

1. IIA

Priekšnieka vietnieks

4

2 045-2 080

2 080

4. IIIA

Vecākais inspektors (jurists)

9

1 237-1 272

1 249

7.2. I

Vecākais apsargs (kinologs)

9

1 020-1 055

1 043

26. VIIIA

Daļas priekšnieks

7

1 745-1 780

1 768

26. VII

Daļas priekšnieka vietnieks

7

1 505-1 540

1 534

26. VA

Vecākais inspektors

4

1 237-1 272

1 265

26. VB

Vecākais inspektors

1

1 237-1 272

-

26. IVA

Inspektors

40

1 188-1 223

1 210

26. IIIA

Jaunākais inspektors

34

1 095-1 130

1 118

26. II

Vecākais apsargs

153

1 020-1 055

1 040

26. I

Apsargs

298

959-994

971

27. VIID

Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs

5

1 745-1 780

1 774

27. VIIC

Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs

33

1 675-1 710

1 702

27. VIIB

Cietuma priekšnieka dežurējošais palīgs

10

1 610-1 645

1 634

27. VIIIC

Daļas priekšnieks

9

1 745-1 780

1 770

27. VIIA

Daļas priekšnieka vietnieks

9

1 505-1 540

1 528

27. VIA

Galvenais inspektors

4

1 505-1 540

1 528

27. VA

Vecākais inspektors

25

1 237-1 272

1 257

27. IV

Inspektors

31

1 188-1 223

1 205

27. III

Jaunākais inspektors

84

1 095-1 130

1 117

27. II

Vecākais uzraugs

175

1 020-1 055

1 043

27. I

Uzraugs

692

959-994

973

28. VA

Atkarīgo centra priekšnieks

1

1 765

1 765

28. VB

Daļas priekšnieks

9

1 745-1 780

1 771

28. IV

Atkarīgo centra priekšnieka vietnieks

2

1 505-1 540

1 520

28. IIIA

Galvenais inspektors

8

1 360-1 395

1 371

28. IIIB

Galvenais inspektors

10

1 360-1 395

1 379

28. IIA

Vecākais inspektors

89

1 237-1 272

1 254

28. IIB

Vecākais inspektors

45

1 237-1 272

1 248

28. IIC

Vecākais inspektors (sociālais darbinieks)

9

1 289-1 324

1 295

28. IID

Vecākais inspektors (psihologs)(sertificēts)

10

1 289-1 324

1 296

28. IID

Vecākais inspektors (psihologs)(nesertificēts)

33

1 237-1 272

1 242

29. VA

Daļas priekšnieks

2

1 745-1 780

1 775

29. IVA

Galvenais inspektors

11

1 360-1 395

1 382

29. IIIA

Vecākais inspektors

21

1 237-1 272

1 257

29. II

Inspektors

16

1 188-1 223

1 201

29. I

Jaunākais inspektors

3

1 020-1 055

1 045

30. VA

Daļas priekšnieks

9

1 745-1 780

1 771

30. IVA

Galvenais inspektors

4

1 360-1 395

1 388

30. IIIA

Vecākais inspektors

28

1 237-1 272

1 256

30. II

Inspektors

18

1 188-1 223

1 201

30. I

Jaunākais inspektors

1

1 095-1 130

-

Darbinieku un vispārējā valsts civildienesta ierēdņu amati (centrālais aparāts)

1. IIB

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

2. V

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

2. IIIB

Galvenais speciālists

2

835-1 190

1 190

2. IIIA

Vecākais referents

2

745-1 093

1 093

2. I

Noliktavas pārzinis

1

802

802

3. V

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

3. IV

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis

1

1 052-1 382

-

3. III

Galvenais speciālists

1

1 287

1 287

3. IIB

Vecākais speciālists

1

1 093

1 093

3. IIC

Vecākais speciālists

4

835-1 190

1 190

6. III

Vecākais referents

2

745-1 093

1 077

12.1. IVA

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

12.1. IIB

Vecākais finanšu analītiķis

1

1 190

1 190

12.1. IIA

Finanšu analītiķis

3

835-1 190

1 190

14. VA

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

14. IIIB

Informācijas uzskaites galvenais speciālists

4

940-1 287

1 287

14. IIIA

Vecākais grāmatvedis

3

835-1 190

1 190

14. II

Grāmatvedis

31

745-1 093

1 082

17. II

Vecākais referents

4

835-1 190

1 146

18.1. IVA

Daļas vadītājs

1

1 382

1 382

18.1. IIA

Vecākais arhivārs

1

1 093

1 093

18.3. III

Vecākais lietvedības pārzinis

2

745-1 093

1 093

18.3. II

Lietvedības pārzinis

1

996

996

19.6. III

Vecākais referents

1

1 287

1 287

20. IV

Pārvaldes priekšnieka palīgs

1

1 647

1 647

20. III

Galvenais speciālists

1

1 287

1 287

21. VA

Daļas vadītājs

2

1 253-1 647

1 647

21. IV

Galvenais jurists

2

1 052-1 382

1 382

21. IIIB

Galvenais speciālists

1

1 287

1 287

21. IIIB

Jurists

7

940-1 287

1 287

21. IIIA

Jurists

1

1 190

1 190

21. IIIA

Vecākais referents

1

1 190

1 190

24. II

Sabiedrisko attiecību speciālists

1

1 190

1 190

26.1. III

Vecākais referents

1

1 190

1 190

30. IVC

Daļas vadītājs

1

1 253-1 647

-

30. IVB

Daļas vadītāja vietnieks

1

1 052-1 382

-

30. III

Vecākais personāla speciālists

5

835-1 190

1 190

30. II

Personāla speciālists

9

745-1 093

1 093

32. IIIB

Daļas vadītājs

1

1 647

1 647

32. IIA

Vecākais referents

3

835-1 190

1 190

42.3. II

Starptautiskās sadarbības speciālists

1

1 190

1 190

Darbinieku amati (Mācību centrs)

2. I

Mantzinis

0,5

802

802

17. II

Vecākais referents

1

1 190

1 190

Darbinieku amati (ieslodzījuma vietas)

2. I

Mantzinis

10,5

530-745

725

2. I

Noliktavas pārzinis

14

530-745

745

3. IIC

Daļas vadītāja vietnieks

3

770-1 100

1 100

3. IIB

Vecākais speciālists

9

690-1 020

1 020

13. IV

Virtuves vadītājs

5

530-745

745

13. III

Elektriķis

6

480-655

655

13. III

Galdnieks

1

655

655

13. III

Katlu kurinātājs

4

480-655

655

13. III

Namdaris

2

480-655

655

13. III

Pavārs

2

480-655

655

13. IIB

Apkopējs

3

445-580

580

13. IIA

Pavāra palīgs

3

440-530

500

13. I

Sētnieks

1

435

435

18.1. I

Arhivārs

1

780

780

18.2. I

Bibliotekārs

1

690

690

18.3. IVA

Daļas vadītājs

2

870-1 200

1 200

18.3. III

Vecākais lietvedības pārzinis

7

690-1 020

1 002

18.3. II

Lietvedis

1

925

925

18.3. II

Lietvedības pārzinis

19

630-925

902

18.6. IA

Medicīnas statistiķis

1

745

745

20. III

Daļas vadītājs

9

870-1 200

1 200

20. II

Tehniskais inspektors

28

770-1 100

1 100

20. I

Elektrotehniķis

1

925

925

20. I

Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis

1

925

925

21. IIIA

Jurists

1

1 100

1 100

39. IIIA

Kapelāns

16

690-1 020

1 020

39. IIIA

Psihologs (sertificēts)

6

1 093

1 093

39. IIIA

Psihologs (nesertificēts)

7,5

690-1 020

1 020

39. IIIA

Sociālais darbinieks darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs

15

690-1 020

1 020

39. IIB

Interešu pulciņa audzinātājs

1,5

530-745

745

41. III

Automobiļa vadītājs

3

630-925

782

41. II

Automobiļa vadītājs

8

565-835

817

42.3. II

Tulks

8

770-1 100

1 100

Pedagogi

 

Vidusskolas direktors

1

 

1 112

 

Vidusskolas skolotājs

10

 

790

Ārstniecības personas

kategorija vai amatu saime, līmenis

amata nosaukums

Amata vietu skaits

Mēnešalgas diapazons (no–līdz)

Vidējā mēnešalga

1

Virsārsts, daļas vadītājs, daļas vadītāja vietnieks, nodaļas vadītājs, ārsts

39,75

1 600-2 240

1 667

2

Ārsts

2,25

1 370

1 370

3

Radiologa asistents, ārsta palīgs, vecākā māsa, māsa

72

1 110-1 240

1 166

4

Ārsta palīgs, māsa

4,5

990-1 200

1 074

6

Māsas palīgs

4

870

870

5.3. IIIA

Farmaceits

1

1 190

1 190