Pasaules pieredze liecina – brīvprātīgais darbs ar likumpārkāpējiem ir efektīvs līdzeklis viņu resocializācijā, tāpēc brīvprātīgie var sniegt nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanā. 

Valsts probācijas dienests sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes ESF projektu „Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Nr.9.1.2. organizē brīvprātīgo mācības darbam ar notiesātām personām. 

Ja esi sociāli atbildīgs un aktīvs sabiedrības pārstāvis, vēlies piedalīties atkārtotu likumpārkāpumu novēršanā, sniedzot atbalstu likumpārkāpējiem sociālo jautājumu risināšanā, un brīvā laika pavadīšanā, aicinām Tevi pieteikties brīvprātīgajam darbam. 

Brīvprātīgo darbu iespējams veikt gan ieslodzījuma vietās, gan ārpus ieslodzījuma.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS ĀRPUS IESLODZĪJUMA (KĀ VALSTS PROBĀCIJAS DIENESTA BRĪVPRĀTĪGAJAM): 

LĪDZGAITNIECĪBA 

Līdzgaitniecība ir process, kurā brīvprātīgais ar savu iedrošinājumu un padomu sniedz atbalstu notiesātai personai. Līdzgaitniecība ir ilgtermiņa darbs, kas notiek regulāri tiekoties ar aizbilstamo. Līdzgaitnieka darbs palīdz atsvērt negatīvi ietekmējošu draugu un paziņu ietekmi, sniedz pozitīvu uzvedības piemēru, kā arī stiprina likumpārkāpēja spējas dzīvot sabiedrībā, nepārkāpjot likumu. Brīvprātīgais līdzgaitnieks var būt nozīmīgs atbalsts notiesātajām, palīdzot risināt dažādus praktiskus jautājumus. 

Divu dienu mācības notiks 2023.gada 14. un 15.oktobrī.

ATBILDĪGUMA UN ATBALSTA APĻI 

Atbildīguma un atbalsta apļi ir efektīvs, pierādījumos balstīts brīvprātīgā darba veids, kas paredzēts bīstamu, vardarbīgu noziegumu novēršanai. Vienā aplī darbojas 3 -5 brīvprātīgie, kuri regulāri tiekas ar bijušo likumpārkāpēju (aizbilstamo), mudinot pieņemt atbildīgus lēmumus, mazinot sociālās atstumtības izjūtu un palīdzot risināt situācijas, kas varētu mudināt uz jaunu likumpārkāpuma izdarīšanu.

Divu dienu mācības notiks 2023.gada 11. un 12.novembrī.

BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA IESPĒJAS IESLODZĪJUMA VIETĀS:

Brīvprātīgie sadarbībā ar ieslodzījuma vietu personālu sniedz ieslodzītajiem atbalstu dažādās sfērās. Viņi dalās ar savu pieredzi, prasmēm, noderīgām zināšanām, hobijiem, veicinot nozīmīgu iemaņu pilnveidošanu ieslodzītajiem. 

Mācības "Brīvprātīgā darba iespējas ieslodzījuma vietās" notiks 2023.gada 20. un 21.maijā.

Jomas, kurās nepieciešams sabiedrības atbalsts: 

 • notiesāto personu sociālo un darba prasmju attīstīšana, 
 • darbs ar notiesāto ģimenēm, 
 • sports, 
 • lietderīga brīvā laika pavadīšana. 

Prasības brīvprātīgajam: 

 • gatavība sniegt atbalstu likumpārkāpumus izdarījušām personām; 
 • vismaz 18 gadu vecums; 
 • augsta atbildības izjūta; 
 • prasme patstāvīgi plānot savu laiku. 

Brīvprātīgā ieguvumi: 

 • kriminālās justīcijas speciālistu vadītas mācības; 
 • pastāvīgs nozares profesionāļu atbalsts brīvprātīgā pienākumu veikšanā; 
 • zināšanu paplašināšana par valsts pārvaldes darbu; 
 • iespēja dalīties ar savām zināšanām un prasmēm; 
 • pieredze atbalsta pasākumu organizēšanā sociālās atstumtības riskam pakļautām personām. 

Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo Ieslodzījuma vietu pārvaldē, aizpildi anketu:

  Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo Valsts probācijas dienestā, iesūti savu dzīves aprakstu (Curriculum Vitae – vēlams Europass veidlapā) un aizpildītu 

   uz e-pastu: ta@vpd.gov.lv.

  Pēc anketas saņemšanas kandidāti tiks aicināti uz klātienes intervijām. Tie kandidāti, kuri tiks izvēlēti pēc atlases klātienes intervijām, tiks aicināti uz divu dienu mācībām. 

  Kontaktpersonas:

  • Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vadošā eksperte Diāna Ziediņa: Tālrunis: +371 67021116​
  • Valsts probācijas dienesta Izlīguma un sabiedrības līdzdalības koordinēšanas departamenta vecākā eksperte Ilona Proņina: Tālrunis: +371 67021143 
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas sociālā fonda projekta Nr.9.1.2.0/16/I/001 “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” Brīvā laika un postpenitenciārā atbalsta bloka vadītāja Inna Grineviča: Tālrunis:           +371 6702118, +371 29615813