Informācija presei Jaunumi
zurn

Ieslodzījuma vietu pārvaldes žurnāls katru gadu tiek izdots ar mērķi informēt korekcijas dienestu sistēmas darbiniekus un sadarbības partnerus par aktualitātēm nozarē.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas finanšu instrumenta  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.