Finanšu ministrija, pārskatot valsts budžeta procesu, ir ieviesusi izmaiņas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu, un pasākumu tāmju sagatavošanas procesā. Tiek mainīts tiesiskais regulējums un tiek ieviests jauns Valsts kases nodrošināts e-pakalpojums – eTāmes.

eTāmēs tiks nodrošināts pilns tāmju sagatavošanas (datu manuāla ievade vai augšupielāde), saskaņošanas, publicēšanas (Valsts kases tīmekļa vietnē) un uzglabāšanas process.

eTāmju sagatavošanas process tiek noteikts Ministru kabineta 2018. gada 11. decembra instrukcijā Nr.8 “Instrukcija par valsts budžeta tāmēm”, kas stājās spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes ir pieejami- (sk. https://www.kase.gov.lv/parskati-un-tames/valsts-budzeta-tames)

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Ziedojumu un dāvinājumu tāme: