Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 01.07.2019.
NFI

logo

2019.gada 1.jūlijā tika parakstīts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanas līgums.
Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu korekcijas dienestu apmācībām atbilstošu infrastruktūru, uzbūvējot Mācību centra telpas, un paredzot atklātā cietuma korpusa būvniecību, tādejādi nodrošinot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) teritorijā pilnvērtīgas personāla apmācību prakses vietas izveidi.
Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. aprīlim.
Projekta kopējais finansējums: 14 073 529 EUR.

Projekta galvenās aktivitātes:
1. Mācību centra un atklātās nodaļas būvniecība;
2. Normatīvo aktu izstrāde;
3. Personāla apmācības programmu aprobācija;
4. Projekta vadība un publicitāte.

 Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Lāsma Kauliņa

Projekta vadītāja – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Projektu izstrādes daļas vadītāja

Tel. +371 67290338

E-pasts: lasma.kaulina@ievp.gov.lv

 

Anete Strautniece

Projekta vadītāja asistente (satura jautājumu koordinēšana un projekta partnerību nodrošināšana) Tel. +371 67290240

E-pasts: anete.strautniece@ievp.gov.lv

 

Olga Siliņa

Projekta vadītāja asistente (organizatorisko jautājumu un ar publicitāti saistīto jautājumu koordinēšana)

Tel. +371 67290307

E-pasts: olga.silina@ievp.gov.lv

 

Anna Namniece

Projekta juriste

Tel. +371 67290306

E-pasts: anna.namniece@ievp.gov.lv

 

Dmitrijs Kaļins

Projekta koordinators – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieks

tālr. +371 67962351

E-pasts: dmitrijs.kalins@ievp.gov.lv

 

Tatjana Trocka

Projekta grāmatvede un finanšu plānotāja – Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietniece

Tel. +371 67290274

E-pasts: tatjana.trocka@ievp.gov.lv

 

Sergejs Čepjolkins

Projekta vadītāja asistents būvniecības jautājumos – Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka palīgs

Tel. +371 67290047

E-pasts: sergejs.cepjolkins@ievp.gov.lv

Projekta aktualitātes:

Turpinās darbs pie prakses vadītāju programmas izstrādes

Turpinās darbs pie prakses vadītāju programmas izstrādes
Skatīt vairāk

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā
Skatīt vairāk

Uzsākts mentoru apmācību programmas izstrādes process

Uzsākts mentoru apmācību programmas izstrādes process
Skatīt vairāk

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte
Skatīt vairāk

Ir izsludināts iepirkuma konkurss par Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem

Ir izsludināts iepirkuma konkurss par Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem
Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju
Skatīt vairāk

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana
Skatīt vairāk