Statuss:
Īstenošanā
NFI
Norway Grants logo

 

 

 

 

2019.gada 1.jūlijā tika parakstīts Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanas līgums.
Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu korekcijas dienestu apmācībām atbilstošu infrastruktūru, uzbūvējot Mācību centra telpas, un paredzot atklātā cietuma korpusa būvniecību, tādejādi nodrošinot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) teritorijā pilnvērtīgas personāla apmācību prakses vietas izveidi.
Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. aprīlim.
Projekta kopējais finansējums: 14 073 529 EUR.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Mācību centra un atklātās nodaļas būvniecība;
  2. Normatīvo aktu izstrāde;
  3. Personāla apmācības programmu aprobācija;
  4. Projekta vadība un publicitāte.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Lāsma Kauliņa

Projekta vadītāja – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Stratēģijas daļas priekšniece

Tel. +371 67290338

E-pasts: lasma.kaulina@ievp.gov.lv

 

Una Zvaigzne

Projekta koordinatore – Pārvaldes centrālā aparāta Stratēģijas daļas galvenā inspektore

Tel. +371 26341120

E-pasts: una.zvaigzne@ievp.gov.lv

 

Oļegs Šteinburgs

Projekta vadītāja asistents būvniecības jautājumos –Pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieks 

tālr. +371 67962351

E-pasts: olegs.steinburgs@ievp.gov.lv

 

Olga Morozova

Projekta grāmatvede un finanšu plānotāja – Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietniece

Tel. +371 67290267

E-pasts: Olga.Morozova@ievp.gov.lv

 

Anete Strautniece

Projekta vadītāja asistente (satura jautājumu koordinēšana un projekta partnerību nodrošināšana)

Tel. +371 67290240

E-pasts: anete.strautniece@ievp.gov.lv

Projekta aktualitātes:

NFI projekta ietvaros Latvijas mentori dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju

Norvēģijas grantu līdzfinansētais projekts paredzēja mentoru-Latvijas ieslodzījuma vietu pārstāvju vizīti uz Norvēģiju, kura norisinājās no 12.-15.septembrim. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Romerike cietumu, tikās ar Cietuma mentoriem un mācību centra studentiem.
Skatīt vairāk

Tieslietu sistēmas iestāžu pārstāvji, pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklē Žiemeļīriju

No 4.-8.septembrim Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra vecākā pasniedzēja majore Evija Jansone kopā ar komandējuma dalībniekiem no Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas prokuratūras, Valsts probācijas dienesta, tiesām un Norvēģijas Korekcijas dienesta pārstāvjiem apmeklēja Ziemeļīriju.
Skatīt vairāk

Projekta ietvaros noticis apmācību seminārs “Mācību video programmu pielietošana personāla izglītošanā, vadot darbu grupā”

2023.gada 29.-31.augustā Projekta Norvēģijas finanšu instrumenta apakšaktivitātes Nr.2.3.4. “ToT (Training of Trainers) apmācības” ietvaros un sadarbībā ar kolēģiem no Norvēģijas notika mācības “Mācību video programmu pielietošana personāla izglītošanā, vadot darbu grupā” Mācību centra vecākajai pasniedzējai un topošajiem 9 pieaugušo neformālās izglītības programmu vadītājiem
Skatīt vairāk

Somijas Korekcijas dienesta kolēģi dalās pieredzē par Informācijas tehnoloģiju risinājumiem Somijā

Pavasara sākumā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji devās uz Somiju iepazīt partneru praksi informācijas tehnoloģiju jautājumos ar mērķi efektīvāk plānot IT risinājumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmām, jaunajam Mācību centram, esošajiem cietumiem, kā arī jaunajam Liepājas cietumam.
Skatīt vairāk

Norvēģijas Korekcijas dienesta kolēģi dalās pieredzē par Informācijas tehnoloģiju risinājumiem Norvēģijā

Lai efektīvāk plānotu informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmām, jaunajam Mācību centram, esošajiem cietumiem, kā arī jaunajam Liepājas cietumam, pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins ar kolēģiem no pārvaldes centrāla aparāta devās vizītē uz Norvēģiju, lai iepazītos ar Norvēģijas partneru praksi informācijas komunikāciju tehnoloģiju jautājumos.
Skatīt vairāk

Apmācību seminārs ieslodzījuma vietu vadības līmeņa amatpersonām un vecākajiem inspektoriem

No 7. – 9.jūnijam norisinājās apmācību seminārs “Kontaktpersonu sistēmas ieviešana ieslodzījuma vietās”
Skatīt vairāk

Norisinājusies starptautiska konference “Sods: Motivācija izpildīt. Motivācija izciest”

Otrdien, 13. jūnijā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere atklāja un ievadrunas teica Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins un Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius starptautiskajā konferencē “Sods: Motivācija izpildīt. Motivācija izciest”.
Skatīt vairāk

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu Rīgā organizēja starptautisku konferenci korekcijas dienestu speciālistiem “Nākotnes kompetences nākotnes cietumiem”

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu Rīgā organizēja starptautisku konferenci korekcijas dienestu speciālistiem “Nākotnes kompetences nākotnes cietumiem”
Skatīt vairāk

Notikusi Norvēģijas grantu programmas 14. Sadarbības komitejas sanāksme

Notikusi Norvēģijas grantu programmas 14. Sadarbības komitejas sanāksme
Skatīt vairāk

Latvijā viesojas Norvēģijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta pārstāvji

Latvijā viesojas Norvēģijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta pārstāvji
Skatīt vairāk

Parakstīts līgums par Mācību centra būvniecību ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem

Parakstīts līgums par Mācību centra būvniecību ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem
Skatīt vairāk

Lasi jauno IeVP žurnālu tiešsaistē!

Lasi jauno IeVP žurnālu tiešsaistē!
Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņa – profesionāla darba sastāvdaļa un iedvesmas avots

Pieredzes apmaiņa – profesionāla darba sastāvdaļa un iedvesmas avots
Skatīt vairāk

Top jauns Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2022. gada žurnāls!

Top jauns Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2022. gada žurnāls!
Skatīt vairāk

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana
Skatīt vairāk

Uzsākta jauna personāla apmācību programma "Laba cietuma amatpersona"

Uzsākta jauna personāla apmācību programma "Laba cietuma amatpersona"
Skatīt vairāk

Korekcijas dienestu attīstībā būtiska loma ir mūsdienīgai personāla apmācību sistēmai

Korekcijas dienestu attīstībā būtiska loma ir mūsdienīgai personāla apmācību sistēmai
Skatīt vairāk

IeVP amatpersonas apgūst jaunas metodes personāla apmācībā

IeVP amatpersonas apgūst jaunas metodes personāla apmācībā
Skatīt vairāk

Uzsākti būvniecības sagatavošanas darbi jaunajam korekcijas dienestu Mācību centram Olainē

Uzsākti būvniecības sagatavošanas darbi jaunajam korekcijas dienestu Mācību centram Olainē
Skatīt vairāk

Profesionāls korekcijas dienestu personāls ir notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveides pamats

Profesionāls korekcijas dienestu personāls ir notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveides pamats
Skatīt vairāk

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021.gada žurnāls

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021.gada žurnāls
Skatīt vairāk

Tiek pilnveidota Olaines cietuma infrastruktūra

Tiek pilnveidota Olaines cietuma infrastruktūra
Skatīt vairāk

IeVP: Jauno prakses vadītāju apmācību programmu apguvušas 38 amatpersonas

IeVP: Jauno prakses vadītāju apmācību programmu apguvušas 38 amatpersonas
Skatīt vairāk

Programmas uzraudzības sanāksmē ziņos par korekcijas dienestu darbinieku jaunā mācību centra izveides progresu

Programmas uzraudzības sanāksmē ziņos par korekcijas dienestu darbinieku jaunā mācību centra izveides progresu
Skatīt vairāk

Festivālā Lampa norisinājās diskusija “Kas ir cieņa soda izpildē?”

Festivālā Lampa norisinājās diskusija “Kas ir cieņa soda izpildē?”
Skatīt vairāk

IeVP: norit intensīvs darbs pie jaunā Mācību centra izveides

IeVP: norit intensīvs darbs pie jaunā Mācību centra izveides
Skatīt vairāk

Apstiprināta IeVP Mācību centra ēkas vizualizācija

Apstiprināta IeVP Mācību centra ēkas vizualizācija
Skatīt vairāk

Uzsākts darbs pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021. gada žurnāla

Uzsākts darbs pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021. gada žurnāla
Skatīt vairāk

IeVP priekšniece: Būtiska loma efektīvā sodu politikas izpildē ir profesionālam un uz attīstību orientētam personālam

IeVP priekšniece: Būtiska loma efektīvā sodu politikas izpildē ir profesionālam un uz attīstību orientētam personālam
Skatīt vairāk

IeVP uzsāk jaunas prakses vadītāju apmācību programmas īstenošanu

IeVP uzsāk jaunas prakses vadītāju apmācību programmas īstenošanu
Skatīt vairāk

Tiek prezentēta topošā IeVP Mācību centra būvniecības iecere

Tiek prezentēta topošā IeVP Mācību centra būvniecības iecere
Skatīt vairāk

Norisinājās diskusija par pilnveidoto prakses vadītāju sistēmas ieviešanu ieslodzījuma vietu sistēmā

Norisinājās diskusija par pilnveidoto prakses vadītāju sistēmas ieviešanu ieslodzījuma vietu sistēmā
Skatīt vairāk

Ieslodzījuma vietu pārvalde uzlabo korekcijas dienestu personāla apmācību vidi

Ieslodzījuma vietu pārvalde uzlabo korekcijas dienestu personāla apmācību vidi
Skatīt vairāk

IeVP Mācību centrā norisinās sagatavošanās darbi prakses vadītāju apmācību norisei

IeVP Mācību centrā norisinās sagatavošanās darbi prakses vadītāju apmācību norisei
Skatīt vairāk

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2020. gada žurnāls

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2020. gada žurnāls
Skatīt vairāk

Pabeigta prakses vadītāju apmācību programmas izstrāde

Pabeigta prakses vadītāju apmācību programmas izstrāde
Skatīt vairāk

Prezentēti Projekta pētījuma rezultāti

Prezentēti Projekta pētījuma rezultāti
Skatīt vairāk

Turpinās darbs pie prakses vadītāju programmas izstrādes

Turpinās darbs pie prakses vadītāju programmas izstrādes
Skatīt vairāk

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā
Skatīt vairāk

Uzsākts prakses vadītāju apmācību programmas izstrādes process

Uzsākts prakses vadītāju apmācību programmas izstrādes process
Skatīt vairāk

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte
Skatīt vairāk

Ir izsludināts iepirkuma konkurss par Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem

Ir izsludināts iepirkuma konkurss par Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem
Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju
Skatīt vairāk