Statuss:
Noslēdzies
NFI

 

 

 

 

2019.gada 1.jūlijā tika parakstīts Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanas līgums.
Projekta mērķis ir uzbūvēt jaunu korekcijas dienestu apmācībām atbilstošu infrastruktūru, uzbūvējot Mācību centra telpas, un paredzot atklātā cietuma korpusa būvniecību, tādejādi nodrošinot Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) teritorijā pilnvērtīgas personāla apmācību prakses vietas izveidi.
Projekta īstenošanas laiks: no 2019. gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. aprīlim.
Projekta kopējais finansējums: 14 073 529 EUR.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Mācību centra un atklātās nodaļas būvniecība;
  2. Normatīvo aktu izstrāde;
  3. Personāla apmācības programmu aprobācija;
  4. Projekta vadība un publicitāte.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Lāsma Kauliņa

Projekta vadītāja – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Stratēģijas daļas priekšniece

Tel. +371 67290338

E-pasts: lasma.kaulina@ievp.gov.lv

 

Una Zvaigzne

Projekta koordinatore – Pārvaldes centrālā aparāta Stratēģijas daļas galvenā inspektore

Tel. +371 26341120

E-pasts: una.zvaigzne@ievp.gov.lv

 

Oļegs Šteinburgs

Projekta vadītāja asistents būvniecības jautājumos –Pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) priekšnieks 

tālr. +371 67962351

E-pasts: olegs.steinburgs@ievp.gov.lv

 

Olga Morozova

Projekta grāmatvede un finanšu plānotāja – Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka vietniece

Tel. +371 67290267

E-pasts: Olga.Morozova@ievp.gov.lv

 

Anete Strautniece

Projekta vadītāja asistente (satura jautājumu koordinēšana un projekta partnerību nodrošināšana)

Tel. +371 67290240

E-pasts: anete.strautniece@ievp.gov.lv

Projekta aktualitātes:

Ieslodzījuma vietu pārvalde piedalās starptautiskā konferencē “Inovācijas ieslodzījuma vietu infrastruktūrā. Ilgtspējīga plānošana un dizains labākai ieslodzījuma vietu pilnveidošanai”

No 24. līdz 26.aprīlim Stambulā, Turcijā norisinājās starptautiska konference “Inovācijas ieslodzījuma vietu infrastruktūrā. Ilgtspējīga plānošana un dizains labākai ieslodzījuma vietu pilnveidošanai”, kuru apmeklē pārstāvji no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, tostarp Pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.
Skatīt vairāk

Apskati Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2024.gada žurnālu

Turpinot Ieslodzījuma vietu pārvaldē izdoto žurnālu sēriju, ar Norvēģijas Grantu atbalstu, izdots iestādes žurnāla jaunākais numuru: 2024.gada izdevums. Šajā žurnāla numurā tiek apskatītas sistēmai aktuālas tēmas, kā arī ir iespēja iepazīt Latvijas ieslodzījuma vietu un Centrālās administrācijas, kā arī NFI projekta komandas, kas diendienā strādā sabiedrības drošības labā.
Skatīt vairāk

Notikusi NFI projekta starptautiskā noslēguma konference “PROFESIONĀLISMS: CAUR KOREKCIJU UZ DROŠĪBU”

NFI projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros 11. un 12.aprīlī tika rīkota starptautiska konference “PROFESIONĀLISMS: CAUR KOREKCIJU UZ DROŠĪBU”.
Skatīt vairāk

Ar Norvēģu grantu atbalstu tapis projekta stāsta video

NFI projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" kopsavilkuma video
Skatīt vairāk

Atklāta NFI projekta noslēguma konference “PROFESIONĀLISMS: CAUR KOREKCIJU UZ DROŠĪBU”

Ceturtdien, 11. aprīlī, tika atklāta projekta noslēguma starptautiska konference “PROFESIONĀLISMS: CAUR KOREKCIJU UZ DROŠĪBU”. Konference tiek rīkota 11. un 12. aprīlī, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Norvēģijas Grantu programmas "Korekcijas dienesti" projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros, iezīmējot tā noslēgumu.
Skatīt vairāk

No 20. līdz 22.februārim norisinās profesionālās pilnveides izglītības programmas “Specializētās kompetences ieslodzījuma vietas vadības jomās virsnieka dienesta veikšanai” mācības programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros

Ar Norvēģijas grantu finansiālu atbalstu, programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros, šī gada 20.-22. februārī tika organizētas ESF projekta ietvaros izstrādāto programmu aprobācijas apmācības dažāda līmeņa vadītājiem.
Skatīt vairāk

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2023.gada žurnāls

Ar Norvēģijas grantu atbalstu iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2023.gada žurnāls. Jaunākajā Ieslodzījuma vietu pārvaldes žurnāla numurā aicinām iepazīties ar aktualitātēm sociālās korekcijas jomā, intervijām ar nozares profesionāļiem, vēsturiskiem apskatiem un aktuālo statistiku.
Skatīt vairāk

NFI projekta ietvaros notiek programmas Sadarbības komitejas 16. sēde un tiek apmeklēts Olaines Mācību centrs, Jelgavas cietums un Rīgas Centrālcietums

Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas “Korekcijas dienesti” ietvaros, 2024.gada 5.-7. februārī notiek programmas Sadarbības komitejas sēde.
Skatīt vairāk

Notiek apmācības brīvprātīgā darba koordinatoriem

Ar Norvēģijas grantu finansiālu atbalstu, programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros, šī gada 2. un 3. februārī tika organizētas mācības brīvprātīgā darba koordinatoriem.
Skatīt vairāk

Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāk kampaņu darbinieku piesaistei un atpazīstamības veicināšanai

Ieslodzījuma vietu pārvalde no 1.februāra uzsāk reklāmas kampaņu ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību pieejamajām darba vietām un veicināt Pārvaldes tēla atpazīstamību, kas sekmētos ar jaunu darbinieku piesaisti.
Skatīt vairāk

Olaines Mācību centrs svinīgi atzīmē Spāru svētkus

Piektdien, 12. janvārī, Olaines Mācību centra būvniecības teritorijā, klātesot tieslietu ministrei Inesei Lībiņai-Egnerei, norisinājās Spāru svētki, tādejādi iezīmējot ēkas nesošās konstrukcijas būvniecības noslēgumu.
Skatīt vairāk

Norvēģijas Korekcijas dienesta direktorāta pārstāvji viesojas Iļģuciema sieviešu cietumā

Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros, 2024.gada 11.janvārī tika organizēta divpusēja sanāksme, kurā no Latvijas puses piedalījās Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji un Norvēģijas Korekcijas dienesta direktorāta pārstāvji Kima Ekhaugena un Kristīna Saunesa Franklina
Skatīt vairāk

Ieslodzījuma vietu pārstāvji apgūst kvalifikācijas pilnveides kursus "Mācību video izmantošana personāla apmācībā, vadot darbu grupā”

12. un 13.decembrī tika īstenoti kvalifikācijas pilnveides kursi "Mācību video izmantošana personāla apmācībā, vadot darbu grupā” (TOT treneru apmācības). To mērķis bija jaunas pieejas (mācību video) izmantošana un integrācija izglītības procesā, kā arī zināšanu un praktisko pedagoģisko metožu apguve darbā ar grupu un grupā notiekošo procesu vadīšana
Skatīt vairāk

NFI projekts sinerģijā ar ESF projektu organizē izstrādāto apmācību programmu aprobāciju

2023.gada 12.–14.decembrī Mācību centra profesionālās pilnveides izglītības programmu izglītojamie apguva zināšanas par dažādiem ar drošību saistītiem aspektiem ieslodzījuma vietās.
Skatīt vairāk

NFI projekta ietvaros notiek ieslodzījuma vietu pārstāvji apgūst mācību video izmantošanu mācību procesā

28.-29.novembrī NFI projekta ietvaros rīkotajās TOT (Training of Trainers) apmācībās piedalījās dalībnieki no Pārvaldes Liepājas, Jēkabpils, Valmieras, Iļģuciema, Rīgas Centrālcietuma un Cēsu Audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem, kā arī Pārvaldes Mācību centra.
Skatīt vairāk

Tiek parakstīta vienošanās par sadarbību pilnveidot Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbinieku un brīvprātīgo prasmes un zināšanas

No 27. līdz 28. novembrim Latvijā viesojās Oslo Sarkanā Krusta un Norvēģijas labošanas dienestu direkcijas pārstāvji ar mērķi plānot apmācību saturu nākamā gada sākumam, noteikt Darba grupas apjomu un noskaidrot aktuālākās tēmas, uzsvaru liekot uz Valsts Probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem - pilnveidot iestāžu darbinieku un brīvprātīgo prasmes un zināšanas.
Skatīt vairāk

Novembrī divas Latvijas mentoru grupas dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz Norvēģiju

No 7.- 10. un 14.-17. novembrim Pārvaldes pārstāvji apmeklēja Norvēģiju. Latvijas delegācijas devās uz Norvēģiju, ar mērķi iepazīties ar Norvēģijas partneru praksi mentoringa (prakses vadības) sistēmas īstenošanā, tādējādi nodrošinot Ieslodzījuma vietu pārvaldes prakses vadītāju tālāku apmācību un prakses vadītāju apmācības programmas veiksmīgu pārņemšanu.
Skatīt vairāk

No 24.līdz 26.oktobrim Latviju apmeklē Norvēģijas mentori un viesojas Latvijas ieslodzījuma vietās

Romerikes cietuma mentori apmeklēja 5 Latvijas ieslodzījuma vietas un Mācību centru. Vizītes mērķis bija Projekta partnerus iepazīstināt ar Latvijas ieslodzījuma vietu darbību, prakses vadītāju (mentoru) apmācību norisi, kā arī sadarbībā ar partneriem pārrunāt aktuālos jautājumus prakses vadītāju apmācību pilnveidei.
Skatīt vairāk

No 9.-12.oktobrim NFI projekta ietvaros notiek “ToT (Training of Trainers) apmācības” Latvijas ieslodzījuma vietu pārstāvjiem.

Projekta ietvaros 2022. gadā tika apmācīti ToT (Training of Trainers) treneri darbam Latvijas ieslodzījuma vietās, tomēr, ņemot vērā personāla mainīgumu un esošo treneru darba kapacitāti, tika secināts, ka ir nepieciešams apmācīt papildu grupu ar treneriem, lai pilnvērtīgi īstenotu plānotās ToT aktivitātes ieslodzījuma vietās. Projekta ietvaros īsteno apmācības jaunu grupu ToT treneriem, kas līdzdarbosies ar jau esošajiem treneriem. Šajās apmācībās kā pasniedzēji piedalījās Norvēģijas sadarbības partneru
Skatīt vairāk

Latvijas ieslodzījuma vietu mentori Norvēģijā apgūst mentoringa praksi

No 3.-6.oktobrim Latvijas ieslodzījuma vietu mentori devās pieredzes apmaiņas vizītēs uz Norvēģiju, ar mērķi iepazīties ar Norvēģijas partneru praksi mentoringa (prakses vadības) sistēmas īstenošanā, tādējādi nodrošinot Ieslodzījuma vietu pārvaldes prakses vadītāju tālāku apmācību un prakses vadītāju apmācības programmas veiksmīgu pārņemšanu.
Skatīt vairāk

NFI projekta ietvaros Latvijas mentori dodas pieredzes apmaiņas vizītē uz Norvēģiju

Norvēģijas grantu līdzfinansētais projekts paredzēja mentoru-Latvijas ieslodzījuma vietu pārstāvju vizīti uz Norvēģiju, kura norisinājās no 12.-15.septembrim. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Romerike cietumu, tikās ar Cietuma mentoriem un mācību centra studentiem.
Skatīt vairāk

Tieslietu sistēmas iestāžu pārstāvji, pieredzes apmaiņas braucienā, apmeklē Žiemeļīriju

No 4.-8.septembrim Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra vecākā pasniedzēja majore Evija Jansone kopā ar komandējuma dalībniekiem no Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas prokuratūras, Valsts probācijas dienesta, tiesām un Norvēģijas Korekcijas dienesta pārstāvjiem apmeklēja Ziemeļīriju.
Skatīt vairāk

Projekta ietvaros noticis apmācību seminārs “Mācību video programmu pielietošana personāla izglītošanā, vadot darbu grupā”

2023.gada 29.-31.augustā Projekta Norvēģijas finanšu instrumenta apakšaktivitātes Nr.2.3.4. “ToT (Training of Trainers) apmācības” ietvaros un sadarbībā ar kolēģiem no Norvēģijas notika mācības “Mācību video programmu pielietošana personāla izglītošanā, vadot darbu grupā” Mācību centra vecākajai pasniedzējai un topošajiem 9 pieaugušo neformālās izglītības programmu vadītājiem
Skatīt vairāk

Ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iemūrē kapsulu jaunā Olaines Mācību centra pamatos.

Šodien, 14. jūlijā, Olainē iemūrējot kapsulu ieslodzījuma vietu pārvaldē nodarbināto personu Mācību centra pamatos, svinīgā pasākumā tika godināta tā būvniecības uzsākšana.
Skatīt vairāk

Norisinājusies starptautiska konference “Sods: Motivācija izpildīt. Motivācija izciest”

Otrdien, 13. jūnijā, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere atklāja un ievadrunas teica Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins un Valsts probācijas dienesta vadītājs Imants Jurevičius starptautiskajā konferencē “Sods: Motivācija izpildīt. Motivācija izciest”.
Skatīt vairāk

Apmācību seminārs ieslodzījuma vietu vadības līmeņa amatpersonām un vecākajiem inspektoriem

No 7. – 9.jūnijam norisinājās apmācību seminārs “Kontaktpersonu sistēmas ieviešana ieslodzījuma vietās”
Skatīt vairāk

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu Rīgā organizēja starptautisku konferenci korekcijas dienestu speciālistiem “Nākotnes kompetences nākotnes cietumiem”

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Valsts probācijas dienestu Rīgā organizēja starptautisku konferenci korekcijas dienestu speciālistiem “Nākotnes kompetences nākotnes cietumiem”
Skatīt vairāk

Notikusi Norvēģijas grantu programmas 14. Sadarbības komitejas sanāksme

Notikusi Norvēģijas grantu programmas 14. Sadarbības komitejas sanāksme
Skatīt vairāk

Latvijā viesojas Norvēģijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta pārstāvji

Latvijā viesojas Norvēģijas Sarkanā Krusta un Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta pārstāvji
Skatīt vairāk

Parakstīts līgums par Mācību centra būvniecību ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem

Parakstīts līgums par Mācību centra būvniecību ieslodzījuma vietās nodarbinātajiem
Skatīt vairāk

Somijas Korekcijas dienesta kolēģi dalās pieredzē par Informācijas tehnoloģiju risinājumiem Somijā

Pavasara sākumā, Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji devās uz Somiju iepazīt partneru praksi informācijas tehnoloģiju jautājumos ar mērķi efektīvāk plānot IT risinājumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmām, jaunajam Mācību centram, esošajiem cietumiem, kā arī jaunajam Liepājas cietumam.
Skatīt vairāk

Norvēģijas Korekcijas dienesta kolēģi dalās pieredzē par Informācijas tehnoloģiju risinājumiem Norvēģijā

Lai efektīvāk plānotu informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus Ieslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmām, jaunajam Mācību centram, esošajiem cietumiem, kā arī jaunajam Liepājas cietumam, pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins ar kolēģiem no pārvaldes centrāla aparāta devās vizītē uz Norvēģiju, lai iepazītos ar Norvēģijas partneru praksi informācijas komunikāciju tehnoloģiju jautājumos.
Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņa – profesionāla darba sastāvdaļa un iedvesmas avots

Pieredzes apmaiņa – profesionāla darba sastāvdaļa un iedvesmas avots
Skatīt vairāk

Top jauns Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2022. gada žurnāls!

Top jauns Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2022. gada žurnāls!
Skatīt vairāk

Uzsākta jauna personāla apmācību programma "Laba cietuma amatpersona"

Uzsākta jauna personāla apmācību programma "Laba cietuma amatpersona"
Skatīt vairāk

Korekcijas dienestu attīstībā būtiska loma ir mūsdienīgai personāla apmācību sistēmai

Korekcijas dienestu attīstībā būtiska loma ir mūsdienīgai personāla apmācību sistēmai
Skatīt vairāk

IeVP amatpersonas apgūst jaunas metodes personāla apmācībā

IeVP amatpersonas apgūst jaunas metodes personāla apmācībā
Skatīt vairāk

Uzsākti būvniecības sagatavošanas darbi jaunajam korekcijas dienestu Mācību centram Olainē

Uzsākti būvniecības sagatavošanas darbi jaunajam korekcijas dienestu Mācību centram Olainē
Skatīt vairāk

Profesionāls korekcijas dienestu personāls ir notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveides pamats

Profesionāls korekcijas dienestu personāls ir notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveides pamats
Skatīt vairāk

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021.gada žurnāls

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021.gada žurnāls
Skatīt vairāk

Tiek pilnveidota Olaines cietuma infrastruktūra

Tiek pilnveidota Olaines cietuma infrastruktūra
Skatīt vairāk

IeVP: Jauno prakses vadītāju apmācību programmu apguvušas 38 amatpersonas

IeVP: Jauno prakses vadītāju apmācību programmu apguvušas 38 amatpersonas
Skatīt vairāk

Programmas uzraudzības sanāksmē ziņos par korekcijas dienestu darbinieku jaunā mācību centra izveides progresu

Programmas uzraudzības sanāksmē ziņos par korekcijas dienestu darbinieku jaunā mācību centra izveides progresu
Skatīt vairāk

Festivālā Lampa norisinājās diskusija “Kas ir cieņa soda izpildē?”

Festivālā Lampa norisinājās diskusija “Kas ir cieņa soda izpildē?”
Skatīt vairāk

IeVP: norit intensīvs darbs pie jaunā Mācību centra izveides

IeVP: norit intensīvs darbs pie jaunā Mācību centra izveides
Skatīt vairāk

Apstiprināta IeVP Mācību centra ēkas vizualizācija

Apstiprināta IeVP Mācību centra ēkas vizualizācija
Skatīt vairāk

Uzsākts darbs pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021. gada žurnāla

Uzsākts darbs pie Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2021. gada žurnāla
Skatīt vairāk

IeVP priekšniece: Būtiska loma efektīvā sodu politikas izpildē ir profesionālam un uz attīstību orientētam personālam

IeVP priekšniece: Būtiska loma efektīvā sodu politikas izpildē ir profesionālam un uz attīstību orientētam personālam
Skatīt vairāk

IeVP uzsāk jaunas prakses vadītāju apmācību programmas īstenošanu

IeVP uzsāk jaunas prakses vadītāju apmācību programmas īstenošanu
Skatīt vairāk

Tiek prezentēta topošā IeVP Mācību centra būvniecības iecere

Tiek prezentēta topošā IeVP Mācību centra būvniecības iecere
Skatīt vairāk

Norisinājās diskusija par pilnveidoto prakses vadītāju sistēmas ieviešanu ieslodzījuma vietu sistēmā

Norisinājās diskusija par pilnveidoto prakses vadītāju sistēmas ieviešanu ieslodzījuma vietu sistēmā
Skatīt vairāk

Ieslodzījuma vietu pārvalde uzlabo korekcijas dienestu personāla apmācību vidi

Ieslodzījuma vietu pārvalde uzlabo korekcijas dienestu personāla apmācību vidi
Skatīt vairāk

IeVP Mācību centrā norisinās sagatavošanās darbi prakses vadītāju apmācību norisei

IeVP Mācību centrā norisinās sagatavošanās darbi prakses vadītāju apmācību norisei
Skatīt vairāk

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2020. gada žurnāls

Iznācis Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2020. gada žurnāls
Skatīt vairāk

Pabeigta prakses vadītāju apmācību programmas izstrāde

Pabeigta prakses vadītāju apmācību programmas izstrāde
Skatīt vairāk

Prezentēti Projekta pētījuma rezultāti

Prezentēti Projekta pētījuma rezultāti
Skatīt vairāk

Turpinās darbs pie prakses vadītāju programmas izstrādes

Turpinās darbs pie prakses vadītāju programmas izstrādes
Skatīt vairāk

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā
Skatīt vairāk

Uzsākts prakses vadītāju apmācību programmas izstrādes process

Uzsākts prakses vadītāju apmācību programmas izstrādes process
Skatīt vairāk

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte

Rīgā notika Norvēģijas sadarbības partneru vizīte
Skatīt vairāk

Ir izsludināts iepirkuma konkurss par Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem

Ir izsludināts iepirkuma konkurss par Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem
Skatīt vairāk

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju

Pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju
Skatīt vairāk

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana

Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana
Skatīt vairāk