Presei Jaunumi
mentorings

Šonedēļ Ieslodzījuma vietu pārvaldē norisinās pirmās nodarbības jaunās prakses vadītāju apmācību programmas ietvaros. Jaunā programma ieviesta ar Norvēģijas grantu atbalstu un tās īstenošanā piedalīsies arī Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvji, daloties ar savu profesionālo pieredzi.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece ģenerāle Ilona Spure uzsver: “Uzskatu, ka efektīvu sodu izpildes politiku var īstenot tikai kvalificēts, profesionāls un psiholoģiski noturīgs personāls, tādēļ viena no mūsu prioritātēm ir uz mērķu sasniegšanu tendēta personāla attīstība. Tieši tādēļ mēs strādājam ne tikai pie jaunā Mācību centra būvniecības, bet arī esam izveidojuši jaunu prakses vadītāju jeb mentoringa apmācību programmu. Lai veiksmīgi norisinātos mūsu pieredzējušo un profesionāli augsti kvalificēto prakses vadītāju zināšanu pēctecīga nodošana, ir ļoti svarīgi apgūt tieši pareizos instrumentus un metodes šo zināšanu un iemaņu nodošanā izglītojamajiem.”

Jaunās programmas ietvaros prakses vadītāji pilnveidos profesionālās kompetences, kas nepieciešamas kvalifikācijas prakses vadīšanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālo tālākizglītības mācību programmu “Ieslodzījuma vietu apsardze”.

Kā ziņots iepriekš, Ieslodzījuma vietu pārvaldes jaunā Mācību centra izveides projekta ietvaros tika izstrādāta jauna prakses vadītāju apmācību programma, lai nodrošinātu ieslodzījuma vietu personālu ar mūsdienu sodu izpildei atbilstošu izglītību, kā arī veicinātu personāla profesionālo pilnveidi.  Līdz ar to projekta mērķis ir radīt ne tikai modernu infrastruktūru apmācību īstenošanai, bet arī pilnveidot Latvijas korekcijas dienestu personāla  apmācību saturu un metodes, sagatavojot nodarbinātos mūsdienīgas sodu izpildes nodrošināšanai.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, prakses vadītāju apmācības norisinās tiešsaistē.

Papildu informācija:

Jaunajā apmācību programmā prakses vadītāji apgūs tādas tēmas kā:

  • Kvalifikācijas prakse – instruments efektīvai izglītības programmas apguvei un profesionālo prasmju attīstīšanai.
  • Atgriezeniskā saite un tās pielietošana.
  • Kvalifikācijas prakses vadītāja un izglītojamā sagatavošanās pirmajai un turpmākajām sanāksmēm.
  • Uzticēšanās veidošana un stiprināšana.
  • Motivācija. Pašmotivācija. Atbalsts. Sadarbība.
  • Mērķu un uzdevumu sasniegšanas stratēģija kvalifikācijas prakses norises procesā.
  • Vērtēšana. Kritiskā domāšana. Lēmumu pieņemšana.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.