apmācības
Norway Grants logo

Pateicoties sadarbībai ar Norvēģijas Korekcijas dienestu un tā speciālistiem, tapuši trīs mācību video “Laba cietuma amatpersona”, “Dinamiskā drošība” un “Pārmaiņu veicināšana”.

Ieslodzījuma vietu pārvaldē uzsākts personāla apmācību process ar pieaugušo neformālās izglītības programmas “Laba cietuma amatpersona” īstenošanu amatpersonām no visas Latvijas teritorijas.

Mācību metodika balstās uz mācību video redzamajiem sižetiem un to apspriešanu. Kā mācību fokuss izvēlēts diskusijas formāts un aktivitātes, kuru mērķis ir palīdzēt saskatīt nākotnes perspektīvas penitenciārajā jomā.

Jāuzsver, ka mācības notiek integrētā vidē, apvienojot amatpersonas no dažādām iestādes daļām, tādējādi veicinot izpratni par ikdienas situācijām atšķirīgās ieslodzījuma vietās un palīdzot diskusiju rezultātā nonākt pie kopīgām atziņām.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmu vari uzzināt vietnē www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 top ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.