Norway Grants logo

Ieslodzījuma vietu pārvaldes izveidotā darba grupa pabeidza darbu pie prakses vadītāju apmācību programmas izstrādes.

Apmācību programmas izstrādes laikā tika noskaidrotas prakses vadītājiem nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas palīdzētu sekmīgāk un efektīvāk vadīt kvalifikācijas praksi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra izglītojamajiem.

Mācību programmā ir iekļautas sekojošas tēmas:

  1. Ievads izglītības programmā.
  2. Kvalifikācijas prakse – instruments efektīvai izglītības programmas apguvei un profesionālo prasmju attīstīšanai.
  3. Atgriezeniskā saite un tās pielietošana.
  4. Kvalifikācijas prakses vadītāja un izglītojamā sagatavošanās pirmajai un turpmākajām sanāksmēm.
  5. Uzticēšanās veidošana un stiprināšana.
  6. Motivācija. Pašmotivācija. Atbalsts. Sadarbība.
  7. Mērķu un uzdevumu sasniegšanas stratēģija kvalifikācijas prakses norises procesā.
  8. Vērtēšana. Kritiskā domāšana. Lēmumu pieņemšana.

Programma tapa Ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālistiem sadarbojoties ar projekta sadarbības partneriem no Norvēģijas Korekcijas dienestu akadēmijas un Romerikes cietuma.

Prakses vadītāju apmācības programma tika veidota atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros izstrādātajiem ieteikumiem. Prakses vadītāju programmai tika dots nosaukums – pieaugušo neformālās izglītības programma “Kvalifikācijas prakses vadītājs Mācību centra izglītojamajiem”.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma https://www.norwaygrants.lvvietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu 2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.