Jaunumi

 

 

 

 

Ar 2020.gada 5.martu Projekta ietvaros tika izveidota darba grupa "Mentoru apmācību programmas izstrāde". Ir plānots, ka līdz 2020.gada 31.jūlijam darba grupa strādās pie Prakses vadītāju apmācību programmas izstrādes, tādejādi nodrošinot Projekta 3.3.1. aktivitātes "Mentoru apmācību organizēšana" īstenošanu.

Darba grupas uzdevumos ietilpst mācību vajadzību un programmas saturā iekļaujamo tēmu noteikšana, pieaugušo apmācības metožu atlase, programmas apguvei nepieciešamo mācību materiālu un mācību plāna izstrāde, kā arī sadarbība ar Projekta sadarbības partneriem Norvēģijā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu 2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.