Jaunumi
Pievienojies darbam pārvaldē

Ieslodzījuma vietu pārvalde no 1.februāra uzsāk reklāmas kampaņu ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību pieejamajām darba vietām un veicināt Pārvaldes tēla atpazīstamību, kas sekmētos ar jaunu darbinieku piesaisti.

Tāpat kampaņa palīdzēs sekmīgāk veidot sabiedrības izpratni par Latvijas korekcijas dienestu sistēmas darbu un NFI ieguldījumu nozīmi drošas un iekļaujošas sabiedrības veidošanā. NFI projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros tika izveidoti 4 video materiāli, lai uzrunātu mērķauditoriju pievienoties darbam Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Sagatavotie video uzskatāmā un vieglā formātā tiks publicēti Ieslodzījuma vietu pārvaldes tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, kā arī reklāmas veidā translēti ReTV televīzijā,  lai vērstu sabiedrības uzmanību un informētu Latvijas valsts iedzīvotājus, potenciālos darbiniekus, studentus un citus interesentus par pieejamajām darba vietām Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Video atspoguļo darba iespējas Pārvaldē savienot ar mācībām, sportiskām un fiziskām aktivitātēm, kā arī atbildībai un pienākumiem, veicot darbu, netraucēt sekmīgai privātās dzīves un brīvā laika plānošanai. 


Video tapuši ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" finansiālu atbalstu.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.