Jaunumi
Norway Grants logo

 

 

 

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde turpina darbu valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, tajā skaitā īstenojot projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā".

Projekta ietvaros ieplānotās pieredzes apmaiņas vizītes par prakses vadītāju sistēmas izveidi pagaidām nenotiek, tomēr, ievērojot rekomendētos drošības pasākumus, turpinās darbs īstenojot pārējās ieplānotās aktivitātes, kā piemēram, mācību centra ēkas un ieslodzījuma vietas paraugkorpusa iepirkuma procesa norises nodrošināšanas, prakses vadītāju apmācību programmas izstrādes, pētniecības, Ieslodzījuma vietu pārvaldes gada žurnāla izveides un citas aktivitātes, kuru mērķis ir radīt modernu vidi un saturu Latvijas korekcijas dienestu personāla apmācībai.

Projekta īstenošana tiek turpināta arī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.