Jaunumi

 

 

 

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālisti turpina darbu izstrādājot prakses vadītāju programmu. Tiek integrētas arī projekta sadarbības partnera – Norvēģijas ieslodzījuma vietu personāla akadēmijas – ieteiktās aktivitātes.

Programmas izstrādē uzsvars tiek likts uz prakses vadītāju profesionālo kompetenču, tādu kā, komunikācija, lēmumu pieņemšana un uzdevumu deleģēšana, atgriezeniskā saite, laika menedžments, pārmaiņu vadība, attīstību un pilnveidošanu.

Programmas izstrāde IeVP

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu 2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.