Norway Grants logo

2020. gada 6. jūlijā Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadībai un citām pieaicinātajām personām tika prezentēti Projekta pētījuma rezultāti. 


No 2020. gada 19. februāra līdz 2020. gada 19. jūnijam Projekta 3.2.1. aktivitātes "Pētījums" ietvaros tika veikta izpēte, lai noteiktu ieslodzījuma vietu personāla apmierinātību ar Mācību centru un tā īstenotajām mācībām, kā arī esošos priekšstatus par infrastruktūru kā faktoru, kas ietekmē mācību procesu. Pētījuma ietvaros tika aptaujātas 200 personas, kā arī veikta ievākto datu analīze, lai rezultātā sagatavotu ziņojumu par pētījuma rezultātiem. 


Aptaujātā personāla vairums uzskata, ka infrastruktūrai ir liela nozīme, ir nepieciešams to atjaunot, un tas palīdzētu mācību procesa uzlabošanai. Tajā pašā laikā, kad tiek jautāts novērtēt Mācību centru un tā īstenotās mācības, respondenti to kopumā vērtē pozitīvi.
Liels paldies visiem pētījuma dalībniekiem, kuri piedalījās un aizpildīja anketu.  

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu 2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.