Informācija presei Jaunumi
Apstiprināta IeVP Mācību centra ēkas vizualizācija

Šī gada 19. augustā notika Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieces ģenerāles Ilonas Spures, Tieslietu ministrijas pārstāvju, kā arī Norvēģijas grantu projekta* vadības grupas tikšanās ar Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas direktoru Kimu Ekhaugenu (Kim Ekhaugen) un vecāko konsultanti Kristinu Franklinu Saunesu (Kristin Franklin Saunes).

Tikšanās laikā Norvēģijas sadarbības partneri tika informēti par projekta īstenošanas progresu, kā arī apstiprināto jaunā Mācību centra ēkas vizualizāciju.

Kims Ekhaugens, uzsverot jaunā Mācību centra un personāla attīstības pieejas nozīmi, iezīmēja, ka ir ļoti būtiski, lai Latvijas korekcijas dienestu darbs ar ieslodzītajiem tiktu balstīts uz profesionalitāti, notiesāto situācijas izpratni, pozitīvu attiecību veidošanu, pozitīvu komunikāciju un savstarpējo mijiedarbību, izpratni un konsekvenci amata pienākumu izpildē. Viņš norādīja, ka, lai varētu turpināt attīstīt šo pieeju un sasniegt augstus rezultātus, Latvijas ieslodzījuma vietās liela nozīme ir tieši personāla profesionālās kvalifikācijas līmenim un profesionālai izaugsmei.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure: "Esam gandarīti par projekta virzību un ar nepacietību gaidām jauno Mācību centru, kurā varēsim īstenot arī jaunas apmācību programmas, pie kurām šobrīd strādājam. Mūsu mērķis ir kvalificēta, profesionāla un psiholoģiski noturīga personāla apmācība un attīstība, lai varētu efektīvi īstenot sodu izpildes politiku."

Paredzēts, ka Mācību centrā tiks izveidotas telpas korekcijas dienestu personāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei, konferenču zāle, grupu nodarbību telpas, datorklase, sporta komplekss, dienesta viesnīca, Ieslodzījuma vietu pārvaldes muzejs un bibliotēka. Tas viss ļaus nodrošināt efektīvu Latvijas korekcijas dienestu personāla apmācīšanu, lai tiktu sagatavoti profesionāļi, kas spēs nodrošināt mūsdienīgas sodu izpildi.

 

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

*Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr. 1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu  2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.