Presei Jaunumi Projektu aktualitātes
Tiek prezentēta topošā IeVP Mācību centra būvniecības iecere

2021. gada 17. martā notika IeVP pārstāvju tikšanās ar Mācību centra ēkas būvniecības projekta īstenotājiem no SIA “VELVE”, kurā uzņēmuma pārstāvji prezentēja plānotās ēkas skices projektu.

Paredzēts, ka IeVP Mācību centrā tiks izveidotas telpas korekcijas dienestu personāla teorētisko zināšanu apguvei, konferenču zāle, grupu nodarbību telpas, datorklase, sporta komplekss, dienesta viesnīca, IeVP muzejs un bibliotēka ar mērķi nodrošināt efektīvu Latvijas korekcijas dienestu personāla apmācību, viņus sagatavojot mūsdienīgas sodu izpildes nodrošināšanai.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.