Informācija presei Jaunumi
karogi

No 2021. gada 8. līdz 10. septembrim Norvēģijā Tronheimā notiks Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" sadarbības komiteja, kuru apmeklēs Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktorsprogrammas apsaimniekotāja vadītājs Agris Batalauskis un citi programmas īstenošanā iesaistītie, lai apspriestu korekcijas dienestu darbinieku jaunā mācību centra izveides progresu.

Jau ziņots, ka Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno projektu, kurā plānots Olaines cietuma teritorijā būvēt atklātā cietuma korpusu un jaunu mācību centru korekcijas dienestu darbiniekiem. Sanāksmes ietvaros Latvijas pārstāvji informēs par iepirkumu un citu darbu norisi, lai uzsāktu būvniecību, kā arī apspriedīs projekta saturiskās aktivitātes.

Latvijas delegāciju uzņems Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen), Romerike cietuma un Sarkanā Krusta pārstāvji.

Papildu informācija:

Jauno mācību centru paredzēts būvēt funkcionālu un starptautiskām prasībām atbilstošu. Mācību centrā tiks izveidotas īpašas telpas korekcijas dienestu personāla teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei (ieslodzīto kameru prototipi), konferenču zāle, grupu nodarbību telpas, datorklase, sporta komplekss, dienesta viesnīca, Ieslodzījuma vietu pārvaldes muzejs un bibliotēka. Tas ļaus nodrošināt efektīvu personāla apmācību un sagatavot profesionāļus, kas spēs nodrošināt mūsdienīgu sodu izpildi arī nākotnē.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr. 1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu  2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.