Presei Projektu aktualitātes
Konference

 

Ceturtdien, 11. aprīlī, tika atklāta projekta noslēguma starptautiska konference “PROFESIONĀLISMS: CAUR KOREKCIJU UZ DROŠĪBU”. Konference tiek rīkota 11. un 12. aprīlī, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Norvēģijas Grantu programmas "Korekcijas dienesti" projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros, iezīmējot tā noslēgumu.

Konferencē no dažādiem aspektiem tie apskatīts projekta laikā sasniegtais, kā arī iezīmētas nianses jaunu prakšu ieviešanā un pielietošanā jaunajā Mācību centrā. Tāpat tiek diskutēta par Mācību centru lomu un nozīmi korekcijas dienestu sistēmas attīstībā Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Pasākumu atklāja Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere, video uzrunā uzsverot: ".. augsti profesionāls un kvalificēts korekcijas dienesta personāls ir viens no galvenajām panākumu atslēgām mūsu valsts un sabiedrības drošības stiprināšanā. Ieslodzījuma vietās nodarbināto profesionālajai sagatavotībai ir liela nozīme kārtības uzturēšanā un cilvēktiesību ievērošanā, neformālās notiesāto hierarhijas izskaušanā, kā arī notiesāto veiksmīgā rehabilitācijā."

Konferences ievadrunas teica Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietnieces tiesību politikas jautājumos Anda Smiltēna un Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Kim Ekhaugen.

Konferences pirmajā dienā uzstājās gan ārzemju vieslektori no Norvēģijas, Rumānijas un Apvienotās Karalistes, gan pašmāju pārstāvji:

  • NFI projekta vadītāja Lāsma Kauliņa: sniedza īsu ieskatu projekta īstenošanas gaitā un sasniegtajos rezultātos, uzstāšanos papildinot ar video par Ieslodzījuma vietu pārvaldes jaunā Mācību centra būvniecību un plānoto saturu;
  • Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra priekšniece Kristīne Beitele: uzsvēra korekcijas dienestu sistēmas pārmaiņu nepieciešamību un izglītības kvalitātes ietekmi uz efektīvu soda izpildes nodrošināšanu, kā arī izvirzītā resocializācijas mērķa - sodīto personu reintegrācija sabiedrībā, sasniegšanu.
  • MQPL pētījuma veicēji Latvijā, Krišus Ancāns un Inese Jokste: iepazīstināja ar Personāla darba vides un ieslodzīto dzīves kvalitātes jeb labbūtības pētījuma nozīmi, rezultātiem un ietekmi. rādītājus 4 Latvijas cietumos, ko papildināja Kembridžas universitātes profesore Alison Liebling.

Konferences 1.dienā tās dalībniekiem bija iespēja uzzināt vairāk par citu valstu korekcijas dienestu darbu, pieredzi attīstības pilnveidē, labo praksi un izaicinājumiem. Paneļdiskusijas laikā ārvalstu viesi dalījās pieredzē par Mācību centru loma korekcijas nozares attīstībā.

Projekts paredz ne vien izveidot jaunu infrastruktūru, bet arī mainīt domāšanu, uzlabot darba kvalitāti un ieviest jaunas prakses ikdienas darbā Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienībās.

Konferencē piedalās Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienību un centrālās administrācijas pārstāvji, Tieslietu ministrijas, Valsts probācijas dienesta, Norvēģijas vēstniecības Latvijā u.c. sadarbības iestāžu pārstāvji. Tāpat konferenci apmeklēja  plaša ārvalstu viesu delegācija t.sk. Norvēģijas, Polijas, Čehijas, Horvātijas, Rumānijas, Bulgārijas un Lietuvas korekcijas dienestu pārstāvji.

Konference notika Norvēģijas finanšu instrumenta Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros. 

NFI