karogi
Norway Grants logo

Šī gada septembrī, oktobrī un novembrī Latvijas ieslodzījuma vietu amatpersonas jaunā Mācību centra izveides projekta ietvaros devās pieredzes apmaiņas vizītēs uz Norvēģiju, Romerike cietumu.

Vizītes tika organizētas ar mērķi iepazīties ar Norvēģijas partneru praksi mentoringa (prakses vadības) sistēmas īstenošanā, tādējādi nodrošinot Ieslodzījuma vietu pārvaldes prakses vadītāju tālāku apmācību un prakses vadītāju apmācības programmas veiksmīgu pārņemšanu.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins uzsver: “Efektīvu sodu izpildes politiku var īstenot tikai kvalificēts un psiholoģiski noturīgs personāls, tādēļ viena no mūsu prioritātēm ir personāla profesionālā attīstība. Tieši tādēļ mēs ar Norvēģijas grantu atbalstu esam izstrādājuši prakses vadītāju jeb mentoringa apmācību programmu. Lai veiksmīgi norisinātos mūsu pieredzējušo un profesionāli augsti kvalificēto prakses vadītāju zināšanu pēctecīga nodošana, ir ļoti svarīgi apgūt tieši pareizos instrumentus un metodes šo zināšanu un iemaņu nodošanā izglītojamajiem. Tai skaitā, ļoti nozīmīgi ir šīs programmas apguvē sniegt mūsu amatpersonām iespēju iepazīties ar Norvēģijas kolēģu pieredzi, kas ir ne tikai neatsverams ieguvums jauno darba metožu pielietošanas izpratnes veicināšanā, bet arī jauna pieredze un iedvesmas avots!”

Amatpersonas pieredzes apmaiņas vizītes novērtējušas atzinīgi, īpaši izceļot iespēju paplašināt profesionālo redzesloku, iepazīstoties ar Norvēģijas Korekcijas dienestu darbu, apmeklējot Romerikes slēgtā tipa cietumu ar augstāko drošības pakāpi, iepazīstoties ar mentoru darbu, kā arī kontaktpersonu darbu ar ieslodzītajiem. Ļoti vērtīga bijusi iespēja piedalīties mācību nodarbībās kopā ar Norvēģijas ieslodzījuma vietu mentoriem.

Visas pieredzes apmaiņas vizītēs iesaistītās Latvijas ieslodzījuma vietu amatpersonas ir vienisprātis par to, ka pieredzes apmaiņa ar Norvēģijas kolēģiem sniegusi vērtīgu jauno pieredzi profesionālo zināšanu pilnveidei un paplašināšanai, kuru turpmāk īstenot arī savu dienesta pienākumu izpildē.

Papildu informācija:
Ieslodzījuma vietu pārvaldes jaunā Mācību centra izveides projekta ietvaros tiek īstenota prakses vadītāju apmācību programma, lai nodrošinātu ieslodzījuma vietu personālu ar mūsdienu sodu izpildei atbilstošu izglītību, kā arī veicinātu personāla profesionālo pilnveidi. Apmācībās prakses vadītāji pilnveido profesionālās kompetences, kas nepieciešamas kvalifikācijas prakses vadīšanai Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālo tālākizglītības mācību programmu “Ieslodzījuma vietu apsardze”.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas finanšu instrumenta  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.