Jaunumi Projektu aktualitātes
Apmacibas 1

Ar Norvēģijas grantu finansiālu atbalstu, programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros, šī gada  20.-22. februārī tika organizētas ESF projekta ietvaros izstrādāto programmu aprobācijas apmācības dažāda līmeņa vadītājiem.

Trīs dienu mācībās piedalījās vadības pārstāvji no Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta, Mācību centra, kā arī pārstāvji no dažādām ieslodzījuma vietām.

Mācību laikā tika apskatītas tādas tēmas kā:

  • Vadības un līdera prasmes;
  • Apsardze un drošība – holistiskā perspektīva un sapratne;
  • Dinamiskā drošība praksē;
  • Riska vadība un riska analīze;
  • Vadība/līderība – kā motivēt personālu;
  • Vadība/līderība – kultūras pārmaiņas;
  • Ikdienas vadība un prakse savā nodaļā;
  • Katra personīgās līdera spējas.
  • Mācības vadīja pasniedzēji no Norvēģijas Korekcijas dienesta universitātes koledžas (KRUS) - Ole Stageberg un Leo Emblemsvag.
Apmacibas 3
Apmacibas 2

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Apmācības notika Norvēģijas finanšu instrumenta Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros.