Projektu aktualitātes
IĻģuciems

Norvēģijas grantu 2014.–2021gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros, 2024.gada 11.janvārī notika divpusēja sanāksme, kurā piedalījās Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, un Norvēģijas Korekcijas dienesta direktorāta pārstāvji Kima Ekhaugena un Kristīna Saunesa Franklina.

Vizītes ietvaros delegācijas apmeklēja Iļģuciema Sieviešu cietumu - iepazinās ar cietuma ikdienu un ieslodzīto iespējām pilnveidoties resocializācijas programmās. Vizītes laikā bija iespēja aplūkot telpas, kur ieslodzītajām ir iespēja mācīties – apgūt dažādus arodus, tostarp friziera, pavāra, šuvēja u.c., kā arī iegūt pamatizglītību, vidējo vai profesionālo izglītību.

Sanāksmes laikā notika diskusijas par divpusējām aktivitātēm par laika posmu pēc Projekta beigām (pēc 30.04.2024) un līdz Programmas beigām (31.12.2024).


Vizīte organizēta Norvēģijas finanšu instrumenta Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijāietvaros.