Projekta ietvaros 2020. gadā Ieslodzījuma vietu pārvalde ir izstrādājusi jaunu prakses vadītāju apmācību programmu, lai nodrošinātu korekcijas dienestu personālu ar mūsdienu sodu izpildei atbilstošu izglītību. Šobrīd pirmā Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra izglītojamo grupa ar saviem prakses vadītājiem jau izmēģina jaunizveidoto prakses programmu, lai mācību prakses noslēgumā Mācību centra pārstāvji saņemtu atgriezenisko saiti no prakses vadītājiem un veiktu nepieciešamos pielāgošanas darbus izveidotajai programmai.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes daļu vadītāju iepazīstināšanai ar prakses vadīšanas un programmas apguves procesiem tiek gatavota informatīva prezentācija, lai veicinātu amatpersonas pieteikties prakses vadītāja pienākumu pildīšanai.

Prakses vadītāju programmas ieviešanas plāns ir sekojošs:

  1. Informācijas sniegšana ieslodzījuma vietu personālam;
  2. Pieteikšanās izsludināšana;
  3. Atlases komisijas izveide;
  4. Atlases norise;
  5. Apmācības;
  6. Prakses vadīšana.

Ir svarīgi atcerēties, ka vadības un kolēģu atbalsts ir neatsverams resurss veiksmīgai nākotnes ieceru īstenošanai un kopīgā mērķa – profesionāls un zinošs personāls – sasniegšanai.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.

IeVP Mācību centrā norisinās sagatavošanās darbi prakses vadītāju apmācību norisei