Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji tikšanās laikā ar Mācību centra ēkas būvniecības projekta īstenotājiem no SIA “VELVE” apstiprināja plānotās ēkas vizualizāciju.

IeVP Mācību centrā paredzēts izveidot telpas korekcijas dienestu personāla teorētisko zināšanu apguvei, konferenču zāli, grupu nodarbību telpas, datorklasi, sporta kompleksu, dienesta viesnīcu, IeVP muzeju un bibliotēku ar mērķi nodrošināt efektīvu Latvijas korekcijas dienestu personāla apmācību, viņus sagatavojot mūsdienīgas sodu izpildes nodrošināšanai.

Apstiprināta IeVP Mācību centra ēkas vizualizācija

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmu vari uzzināt vietnē www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 top ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu