Informācija presei Jaunumi
Apstiprināta IeVP Mācību centra ēkas vizualizācija

Šodien Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta pārstāvji kopā ar Olaines cietuma priekšnieku un pārstāvjiem no Tieslietu ministrijas apmeklēja jaunā korekcijas dienestu Mācību centra būvniecības teritoriju Olainē, lai iepazītos ar teritorijā uzsāktajiem būvniecības sagatavošanas darbiem.

Būvniecības iecere paredz izveidot Olaines cietuma teritorijā jaunu Mācību centru un Atklāta cietuma paraugkorpusu ar mērķi uzlabot korekcijas dienestu personālam pieejamo apmācību vidi teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvei, tādējādi veicinot personāla kvalifikācijas celšanu un līdz ar to arī mūsdienīgas soda izpildes nodrošināšanu, kā arī notiesāto resocializācijas sistēmas pilnveidi ieslodzījuma vietās. Šo projektu īsteno Ieslodzījuma vietu pārvalde ar Norvēģijas grantu atbalstu.

Būvniecības objekta apsekošanas vizītē 2022.gada 22.februārī piedalījās Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen) un vecākā konsultante Kristina Franklina Saunesa (Kristin Franklin Saunes), Olaines cietuma priekšnieks Dmitrijs Kaļins un Tieslietu ministrijas pārstāvji.

“Mūsu šī brīža lielākais izaicinājums ir mūsdienīgas un atbilstošas personāla mācību vides izveide, kas atbilstu pilnveidotās personāla apmācību sistēmas vajadzībām. Un šī mērķa sasniegšanā būtiska nozīme ir veiksmīgai sadarbībai gan ar mūsu Norvēģijas kolēģiem, gan ar būvniecības partneriem jaunas infrastruktūras izveidē,” uzsvēra Olaines cietuma priekšnieks Dmitrijs Kaļins.

Vizītes laikā pārstāvji tika iepazīstināti ar galveno būvniecības darbu secīgumu un līdzšinējo ieceres īstenošanas progresu. 

Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen), iepazīstoties ar paveikto, izteica gandarījumu par projekta virzību un uzsvēra veiksmīgo sadarbību ar Latvijas korekcijas dienestiem, pilnveidojot ne tikai ieslodzījuma vietu infrastruktūru, bet arī ieguldot darbu personāla apmācību programmu izstrādē un īstenošanā.

Projektu realizē būvniecības uzņēmums SIA “Velve”, ar ko 2021.gada 17.februārī noslēgts līgums par jaunbūves būvprojekta izstrādi, būvniecību, autoruzraudzību un garantijas perioda nodrošināšanu Mācību centram Olaines cietuma teritorijā.

“Šobrīd aktīvi strādājam, lai esošo teritoriju sagatavotu plānotajiem būvniecības darbiem. Patlaban vietā, kur atradīsies jaunais Mācību centrs, demontējam esošās astoņas ēkas un dažādas inženierbūves, tostarp, esošo ceļu segumus un inženiertīklus. Paralēli norit intensīvs darbs arī pie būvniecības ieceres projektēšanas, ietverot tajā mācību telpas mācību procesu nodrošināšanai, amfiteātra tipa konferenču zāli ar 200 vietām, dienesta viesnīcu ar 40 divvietīgiem numuriem, kā arī āra sporta laukumu ar stadionu un skatītāju tribīnēm, basketbola laukumu, āra trenažieriem un šautuvi,” skaidro SIA “Velve” valdes priekšsēdētājs Kaspars Rokens, uzsverot, ka uzņēmums ir gandarīts strādāt ar ieceri, kurā var realizēt pilna cikla būvniecības nodrošināšanu, sākot no projektēšanas līdz pat nodošanai ekspluatācijā, jo tādējādi iespējams garantēt ieceres realizāciju visaugstākajā kvalitātē.

Jaunā Mācību centra būvniecību plānots noslēgt 2023.gada pirmajā pusē.

 

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmu vari uzzināt vietnē www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 top ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.