Presei Projektu aktualitātes
Spāru svētki

Piektdien, 12. janvārī, Olaines Mācību centra būvniecības teritorijā norisinājās Spāru svētki, iezīmējot ēkas nesošās konstrukcijas būvniecības noslēgumu.

Ar Mācību centra ēkas uzbūvēšanu tiks uzsākts jauns posms ieslodzījuma vietās nodarbināto mācību procesā – ieslodzījuma vietu amatpersonām un darbiniekiem tiks nodrošināta iespēja mācīties darba specifikai piemērotās telpās, izmantojot pilnveidotu mācību saturu un jaunas mācību metodes profesionālo zināšanu apguvei.

Mācību centrs un jaunās mācību programmas ļaus nodrošināt cietumu amatpersonām un darbiniekiem specifiskas un daudzpusīgas zināšanas un prasmes, lai profesionālāk un kvalitatīvāk veiktu uzticētos darba pienākumus, kas veicinās lielāku sabiedrības drošību.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins atzīmēja: Šodien, paceļot šo simbolisko vainagu, mēs apliecinām ne tikai mūsu cieņu pret šo seno tradīciju, bet arī savu apņemšanos rūpēties par šīs ēkas ilgtspējību. Vēlos, lai šis vainags simbolizētu mūsu kopīgos mērķus un centienus veidojot drošu un atbalstošu vidi mūsu personālam un sabiedrībai kopumā. Īpašu paldies vēlos teikt Tieslietu ministrijai un Norvēģu partneriem par neizmērojamo ieguldījumu un atbalstu, kas ļāva šim projektam virzīties uz priekšu.”

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere Spāru svētku pasākumā uzsvēra:"Resocializācija sākas ieslodzījuma vietā, iesaistot ieslodzītos izglītības un nodarbinātības programmās, kā arī nodrošinot viņiem  psiholoģisku aprūpi un sekmējot attiecību uzturēšanu ar ģimenes locekļiem un atbalsta personām. Šie pasākumi nebūtu iespējami bez kvalitatīvi izglītotiem ieslodzījuma vietu darbiniekiem. Mācību centrs Olainē palīdzēs apgūt jaunas zināšanas un prasmes, lai pēc iespējas efektīvāk palīdzētu cilvēkiem pēc soda izciešanas atgriezties sabiedrībā kā pilnvērtīgai un likumpaklausīgai tās daļai, un mēs visi varētu dzīvot drošākā un labākā valstī. "

Mācību centra būvnieka SIA  "Pillar Contractor" valdes priekšsēdētājs Jānis Lāčaunieks norādīja: “Sveicu visus projektā iesaistītos Spāru svētkos, kad neskatoties uz dažādiem notikumiem un grūtībām, šis nozīmīgais ēkas būvniecības posms ir sekmīgi noslēdzies. Īpašs paldies celtniekiem, jo bez viņu darba būvlaukumā, rezultāts nebūtu sasniedzams. Svētku brīdis ir īss, jo mūs jau gaida nākamā posma būvniecības darbi, kur jāizbūvē ~15000m elektroinstalāciju, 1600m ventilācijas cauruļvadu ~ 3000m2 fasāžu un ~4100m2 apdares virsmas. Ņemot vērā šo, novēlu visiem būvniecības procesā iesaistītajiem konstruktīvu un produktīvu sadarbību turpmākajā realizācijas procesā, lai tikpat labā noskaņojumā tiktos jau ēkas atklāšanas svētkos.

Savukārt Norvēģijas sadarbības partneru pārstāvis, Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta Starptautiskās sadarbības nodaļas direktors Kims Ekhaugens (Kim Ekhaugen) pasākumā akcentēja: "Esmu pagodināts šodien piedalīties Spāru svētkos Olainē, ar kuriem atzīmējam Mācību centra apjomīgāko būvdarbu pabeigšanu. Tā kā šim projektam sekoju līdzi jau daudzus gadus, man ir gandarījums redzēt, ka korekcijas dienestu speciālistu apmācībai paredzētais Mācību centrs jau drīz būs gatavs. Es  ar nepacietību gaidīšu, kad tas sāks darbību."

Mācību centra ēka būs aptuveni 2500 kvadrātmetrus plaša, tajā atradīsies ne tikai mācību telpas nodarbinātajiem, bet arī konferenču zāle, ieslodzījuma vietu sistēmas muzejs, lasītava, dienesta viesnīca, kā arī sporta un praktisko nodarbību telpas. 

Mācību centrā vienlaicīgi varēs apmācīt 150 nodarbinātos. Tam būs būtiska loma arī jaunā Liepājas cietuma darbinieku sagatavošanas procesā, nodrošinot jaunai resocializācijas sistēmai atbilstošu mācību vidi un infrastruktūru.

Mācību centra būvniecība tiek īstenota Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" Nr.1-6.4/2-2019 ietvaros ar Norvēģijas grantu finansiālu atbalstu.

Objekta būvniecību veic SIA “Pillar Contractor”, saskaņā ar noslēgto līgumu par 6 364 029,82 eiro (bez PVN), no kuriem 85% ir Norvēģijas valdības jeb Norvēģijas grantu finansējums, bet 15% ir Latvijas valsts budžeta finansējums.

 

*2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" kopējais finansējums ir
15 294 118 eiro, no tiem Norvēģijas grantu finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 eiro, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 % jeb 2 294 118 eiro, tostarp papildus piešķirti 100 000 eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm. Programma 
"Korekcijas dienesti" ir pirmā Latvijā uzsāktā programma Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada periodā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

 

Olaines Mācību centra Spāru svētki - 12.01.2024.