Presei Jaunumi
macibas

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma Atkarīgo centrā šī gada marta beigās norisinājās Mācību centra organizētie kvalifikācijas pilnveides kursi "Mācību video izmantošana personāla apmācībā, vadot darbu grupā”. Apmācības notika Norvēģijas grantu programmas “Korekcijas dienesti” ietvaros un to mērķis bija jaunas pieejas (mācību video) izmantošana un integrācija izglītības procesā, kā arī zināšanu un praktisko pedagoģisko metožu apguve darbā ar grupu un grupā notiekošo procesu vadīšana.

Šajās apmācībās apgūtās iemaņas palīdzēs korekcijas dienestu personālam pielietot jaunas darba metodes, izmantojot e-mācību platformu un klātienes mācības.

Apmācības vadīja Norvēģijas korekcijas dienestu eksperti un tajās piedalījās 12 Latvijas korekcijas dienestu speciālisti. Apmācību galvenās tēmas bija - dinamiskā drošība, laba pārvaldība un pārmaiņu vadība.

Apmācību programmas noslēgumā Norvēģijas Korekcijas dienestu akadēmijas profesors Ole Stagebergs (Ole Stageberg) izteica gandarījumu ne tikai par kopīgi paveikto darbu, veiksmīgi īstenojot kvalifikācijas pilnveides kursos iecerētās aktivitātes ar pilnu atdevi, bet arī par apmācību dalībnieku ieinteresētību, iesaisti un vēlmi uzlabot darba un apmācību vidi Latvijas ieslodzījuma vietās. 

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmu vari uzzināt vietnē www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 top ar Norvēģijas grantu 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu