Projektu aktualitātes
Apmācības

No 29. līdz 31.augustam Projekta Norvēģijas finanšu instrumenta apakšaktivitātes Nr.2.3.4. “ToT (Training of Trainers) apmācības” ietvaros un sadarbībā ar kolēģiem no Norvēģijas, notika mācības “Mācību video programmu pielietošana personāla izglītošanā, vadot darbu grupā” Mācību centra vecākajai pasniedzējai un topošajiem 9 pieaugušo neformālās izglītības programmu “Laba cietuma amatpersona”, “Dinamiskā drošība”, “Pārmaiņu veicināšana” vadītājiem.

Mācību mērķis bija:

  • veicināt savstarpējo saliedēšanos un dialogu topošo programmas vadītāju vidū
  • aktualizēt jautājumus par cietuma personāla vajadzībām, darba stilu un ikdienu
  • praktizēt vingrinājumus un apgūt grupu vadīšanas pamatprincipus.

Plānots, ka esošie un topošie programmu vadītāji organizēs ikmēneša mācības ieslodzījuma vietas personālam, lai veicinātu vienotas attieksmes, vērtību sistēmas veidošanos un nostiprināšanos, raugoties no dinamiskās drošības prizmas.


️Apmācības notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībām paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros.