Projektu aktualitātes
programmu aprobācija

2023.gada 12. – 14.decembrī Mācību centra profesionālās pilnveides izglītības programmu “Specializētās kompetences ieslodzījuma vietas drošības, apsardzes un uzraudzības jomās virsnieka dienesta veikšanai” un “Vispārējās zināšanas un prasmes ieslodzījuma vietu drošības, apsardzes, uzraudzības, resocializācijas un vadības līmeņa jomā virsnieka dienesta veikšanai” izglītojamie apguva zināšanas par dažādiem ar drošību saistītiem aspektiem ieslodzījuma vietās.

Mācības vadīja vieslektori no Norvēģijas Korekcijas dienestu akadēmijas - Doris Bakken, Julie Flåtrud, Ole Stageberg.

logo3

Apmācības notika Ieslodzījuma vietu pārvaldes Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0./16/I/001 „Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana” un Norvēģijas grantu programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros.