Jaunumi
Norway Grants logo

2019.gada 1.jūlijā Ieslodzījuma vietu pārvalde uzsāka īstenot Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019 (turpmāk – Projekts).

2019. gada 10.decembrī Projekta 1. aktivitātes ietvaros, kas paredz Olaines cietuma teritorijā izveidot Mācību centra infrastruktūru, izsludināts iepirkuma konkurss "Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra ēkas un atklātā cietuma korpusa jaunbūvju būvprojektu izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi". Pretendentu pieteikumus gaidām līdz 2020. gada 27.janvāra plkst. 11.00.

Olaines cietuma teritorijā plānots izveidot Mācību centru ar vietu 150 apmācāmajiem, konferenču zāli, grupu nodarbību telpām, datorklasi, sporta kompleksu, praktisko nodarbību telpām, dienesta viesnīcu, telpām darbiniekiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldes muzejam un bibliotēkai, kā arī autotransporta nojumi un autostāvvietu.

Plānots, ka būvniecības procesa rezultātā uzlabotā infrastruktūra dos iespēju praksē pielietot izstrādātās uzlabotās ieslodzījuma vietu personāla apmācību programmas un vairot personāla skaitu, kas ir izgājis vienoto Ieslodzījuma vietu pārvaldes apmācību par penitenciārās sistēmas darbu, t.sk. galvenajām vadlīnijām un mērķiem.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv