Projekta ietvaros 2021. gada 4. martā tika organizēta sanāksme, kuras laikā projekta vadības grupas pārstāvji uzrunāja ieslodzījuma vietu Apsardzes un Uzraudzības daļu priekšniekus par plānoto pilnveidotās prakses vadītāju sistēmas ieviešanu.

Sanāksmes laikā notika diskusija par pilnveidoto prakses vadītāju apmācību programmu, tās apguves un prakses vadītāju atlases procesu. Sanāksmes ietvaros tika sniegtas atbildes uz daļu priekšnieku uzdotajiem precizējošiem jautājumiem, kā arī tika saņemti ieteikumi programmas veiksmīgākai ieviešanai ikdienas darbā.

Pilnveidotās prakses vadītāju apmācību programmas mērķis ir nodrošināt korekcijas dienestu personālu ar mūsdienu sodu izpildei atbilstošu izglītību.

Norisinājās diskusija par pilnveidoto prakses vadītāju sistēmas ieviešanu ieslodzījuma vietu sistēmā

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas grantu  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.