Projektu aktualitātes
Konference

No 24. līdz 26.aprīlim Stambulā, Turcijā norisinājās starptautiska konference “Inovācijas ieslodzījuma vietu infrastruktūrā. Ilgtspējīga plānošana un dizains labākai ieslodzījuma vietu pilnveidošanai”, kuru apmeklē pārstāvji no Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas un Ieslodzījuma vietu pārvaldes, tostarp Pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins.

Konferences mērķis ir, sanākot kopā dažādu jomu ekspertiem, aktualizēt ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstību, balstoties uz mūsdienīgām zināšanām ieslodzījuma vietu plānošanā un projektēšanā, lai sasniegtu pozitīvas pārmaiņas korekcijas iestādēs visā pasaulē.

Konferences 1.dienā tās dalībniekiem bija iespēja: 

  • iepazīties ar dažādu valstu praksi globālu izaicinājumu, piemēram, klimata pārmaiņu pieņemšanā un tehnoloģisku risinājumu rašanā;
  • gūt izpratni par ANO un citu starptautisko noteikumu ietekmi uz ieslodzījuma vietu infrastruktūru;
  • piedalīties darba grupās, veicot viedokļu un pieredzes apmaiņu par humānas vides veidošanu ieslodzījuma vietās un resursu ieguldīšanu ceļā uz pārmaiņām.

Pasākumu rīko Starptautiskā Ieslodzījuma vietu un cietumu asociācija (ICPA) un Eiropas Ieslodzījuma vietu un korekcijas dienestu organizācija (EuroPris) sadarbībā ar Turcijas Ieslodzījuma vietu un brīvības atņemšanas iestāžu ģenerāldirektorātu.

Konference
Konference
Konference

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvju dalība konferencē notika Norvēģijas finanšu instrumenta Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta"Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros.

NFI