Projektu aktualitātes
TOT

Projekta ietvaros 2022. gadā tika apmācīti ToT (Training of Trainers) treneri darbam Latvijas ieslodzījuma vietās, tomēr, ņemot vērā personāla mainīgumu un esošo treneru darba kapacitāti, tika secināts, ka ir nepieciešams apmācīt papildu grupu ar treneriem, lai pilnvērtīgi īstenotu plānotās ToT aktivitātes ieslodzījuma vietās.

Projekta ietvaros īsteno apmācības jaunu grupu ToT treneriem, kas līdzdarbosies ar jau esošajiem treneriem. Šajās apmācībās kā pasniedzēji piedalījās Norvēģijas sadarbības partneru lektori.


️Apmācības notika Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībām paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros