Projektu aktualitātes
Komandējums

No 4. līdz 8.septembrim, Latvijas delegācija, kuru pārstāvēja Tieslietu ministrijas, Latvijas Republikas prokuratūras, Valsts probācijas dienesta, Latvijas Republikas tiesu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra un Norvēģijas Korekcijas dienesta dalībnieki, apmeklēja Ziemeļīriju.

Komandējuma mērķis bija uzzināt, kā strādā tieslietu sistēma jauniešu – likumpārkāpēju politikas jautājumos Ziemeļīrijā, Belfāstā.

Viesošanās laikā notika tikšanās ar:

  • Jaunatnes tieslietu aģentūras (Youth Justice Agency) direktoru Kelvin Doherty un aģentūras pārstāvjiem, kuri pastāstīja par sadarbības pamatprincipiem un metodēm;
  • Belfāstas jaunatnes tiesas rajona tiesnesi George Conner un viņš pastāstīja par jaunatnes tiesu sistēmu Ziemeļīrijā, kā arī norādīja uz to, ka 10 līdz 17 gadu vecu bērnu un jauniešu – likumpārkāpēju apzināšana un darbs ar šiem cilvēkiem ir atšķirīgs un nošķirts no pieaugušajiem likumpārkāpējiem;
  • Tieslietu departamenta Jaunatnes tieslietu politikas vadītāja Jenny McAlarney savā prezentācijā “Ziemeļīrijas tieslietu politikas stratēģija” uzsvēra līdzdarbošanās nozīmīgumu, atjaunojošo taisnīgumu, traumatiskās pieredzes mazināšanu darbā ar jauniešiem, tādējādi veicinot vienotu izpratni par “likumpaklausīgu dzīvi”;
  • Valsts prokuratūras, Belfāstas kameras jaunatnes politikas vadītāja Gabrielle Smyth un vecākā prokurore Andrea Dunlop skaidroja, ka Valsts prokuratūra ir galvenā kriminālvajāšanas iestāde Ziemeļīrijā un tā pieņem kriminālvajāšanas lēmumus lietās, ko izmeklē Ziemeļīrijas policija, kā arī izskata lietas, ko izmeklē citas likumā noteiktās iestādes;
  • Belfāstas Karaliskajā tiesā guvām priekšstatu par Ziemeļīrijas tiesu sistēmu: Apelācijas tiesa, Karaliskā tiesa, Augstākā tiesa;

Ziemeļīrijas Vudlendas Nepilngadīgo justīcijas centrā iepazināmies ar jauniešu ikdienu un personāla darba veidu, metodēm un iespējām slēgtā vidē. 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centru komandējumā pārstāvēja vecākā pasniedzēja majore Evija Jansone.


Komandējums organizēts pamatojoties uz 01.07.2019. Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Tieslietu ministrijas noslēgto līgumu Nr. 1-6.4/2-2019 par Norvēģijas finanšu instrumenta projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībām paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanu, Norvēģijas grantu finansējuma atbalstu.