Jaunumi Projektu aktualitātes
IeVP uzsāk jaunas prakses vadītāju apmācību programmas īstenošanu
Norway Grants logo

 

 

 

 

Ieslodzījuma vietu pārvaldes jaunā Mācību centra izveides projekta ietvaros tika izstrādāta jauna prakses vadītāju apmācību programma, lai nodrošinātu ieslodzījuma vietu personālu ar mūsdienu sodu izpildei atbilstošu izglītību, kā arī veicinātu personāla profesionālo pilnveidi.

Jaunajā apmācību programmā prakses vadītāji apgūs tādas tēmas kā:

  • Kvalifikācijas prakse – instruments efektīvai izglītības programmas apguvei un profesionālo prasmju attīstīšanai.
  • Atgriezeniskā saite un tās pielietošana.
  • Kvalifikācijas prakses vadītāja un izglītojamā sagatavošanās pirmajai un turpmākajām sanāksmēm.
  • Uzticēšanās veidošana un stiprināšana.
  • Motivācija. Pašmotivācija. Atbalsts. Sadarbība.
  • Mērķu un uzdevumu sasniegšanas stratēģija kvalifikācijas prakses norises procesā.
  • Vērtēšana. Kritiskā domāšana. Lēmumu pieņemšana.

Iecerēts, ka apmācību rezultātā prakses vadītāji pilnveidos profesionālās kompetences, kas nepieciešamas, lai spētu vadīt kvalifikācijas praksi Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālo tālākizglītības mācību programmu “Ieslodzījuma vietu apsardze”.

Ņemot vērā noteiktos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, prakses vadītāju apmācības norisināsies tiešsaistē.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Vairāk par Norvēģijas grantu 2014.-2021. gada perioda programmu vari uzzināt www.norwaygrants.lv

Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā"  Nr.1-6.4/2-2019, top ar Norvēģijas finanšu instrumenta  2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" atbalstu.