Konference

Tajā piedalījās pārstāvji no Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Rumānijas un Latvijas. 

Konferences laikā tika diskutēts par resocializācijas sistēmas pilnveidošanu, bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā, nepieciešamību pēc mūsdienīgas un daudzveidīgas infrastruktūras, personāla spēju pielāgoties dažādām situācijām un apstākļiem, profesionālajām kompetencēm, kā arī digitālo tehnoloģiju ieviešanu ikdienas darbā ar korekcijas dienestu klientiem.

Konferences ietvaros gan Latvijas, gan ārvalstu korekcijas dienestu speciālisti dalījās pieredzē par korekcijas dienestu personāla izaugsmes jautājumiem. par to, cik būtiski sodu izpildes ikdienas darbā gan ar kolēģiem, gan likumpārkāpējiem ir izmantot sociālās un savstarpējās saziņas prasmes. Tāpat konferencē tika gūts apstiprinājums, ka korekcijas dienestu personālam arvien vairāk savā ikdienā būs jāizmanto digitālās un citas tehnoloģijas, kas ļaus personāla resursus vairāk novirzīt kvalificētai notiesāto resocializācijas nodrošināšanai, saglabājot cilvēciskos kontaktus.

Konferencē diskutētie jautājumiem liecina par Latvijas korekcijas dienestu sistēmas briedumu un personāla gatavību strādāt, attīstīties un pielāgoties jauniem, neviennozīmīgiem risinājumiem resocializācijas procesā tagad un nākotnē.

Konference organizēta Norvēģijas grantu programmas "Korekcijas dienesti" ietvaros. Tajā piedalījās pārstāvji no Norvēģijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Rumānijas un Latvijas.


Konference tāpat arī prezentēja Latvijas korekcijas dienestu ciešo sadarbību ar Norvēģijas korekcijas dienestu iestādēm un darbiniekiem.

Par Latvijas sadarbību ar Norvēģijas korekcijas dienestu iestādēm teju trīs desmitgadēs, un Latvijas korekcijas dienestu sistēmas piedzīvotajām un plānotajām pārmaiņām - skaties video.


Konferencē diskutēts par korekcijas dienestu personāla izaicinājumiem tagad un nākotnē.