Statuss:
Noslēdzies
eraf

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

 

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

Projektā plānotās darbības:

  1. Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkai Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads kad. Nr. 8009 003 1403 033;

  2. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;

  3. Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;

  4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Plānotie rezultāti:

  1. Siltumenerģijas ietaupījums Mwh gadā/siltumenerģijas patēriņu Mwh gadā pirms uzlabošanas – 60 % (minimālās prasības > 30 %)

  2. Siltumenerģijas ietaupījums (Mwh gadā)/Projekta attiecināmajām izmaksām – 0,83 (minimālās prasības > 0,3)

  3. Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kwh/m²) gadā – 51,74 (obligātās prasības < 90)

 

Projekta īstenošanas ilgums: 26 mēneši (2019. gada janvāris – 2021.gada 12.marts)

 

Projekta plānotais finansējums: 652068.61 EUR, ERAF 554258.32 (85 %) EUR un valsts budžēta finansējums 97810.29 (15%) EUR.

Projekta aktualitātes:

2020. gadā 16. decembrī tika iesniegts būvvaldei Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai

2020. gadā 16. decembrī tika iesniegts būvvaldei Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Skatīt vairāk

2020. gadā 5. novembrī ir panākta vienošanas ar CFLa par līguma grozīšanu un izpildes termiņa pagarināšanu

2020. gadā 5. novembrī ir panākta vienošanas ar CFLa par līguma grozīšanu un izpildes termiņa pagarināšanu. Saskaņā ar jauno vienošanos līguma izpilde ir pagarināta līdz 2021. gada 12. martam.
Skatīt vairāk

Noslēgts līgums par ekspertīzes pakalpojumu 2020. gada 3. martā

Noslēgts līgums par ekspertīzes pakalpojumu 2020. gada 3. martā
Skatīt vairāk

Īstenojot projektu 2019.gadā 29.novembrī tika parakstīts līgums Nr.1/16/2019/345 ar darbu izpildītāju Pilnsabiedrību “VAAB”

Īstenojot projektu 2019.gadā 29.novembrī tika parakstīts līgums Nr.1/16/2019/345 ar darbu izpildītāju Pilnsabiedrību “VAAB”
Skatīt vairāk

Īstenojot projektu 2019. gada 11. novembrī tika parakstīti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru

Īstenojot projektu 2019. gada 11. novembrī tika parakstīti līguma grozījumi ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru
Skatīt vairāk

2019. gada 16. augustā pieņemts lēmums par uzvarētāju būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanai energoefektivitātes paaugstināšanai Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusam

2019. gada 16. augustā pieņemts lēmums par uzvarētāju būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanai energoefektivitātes paaugstināšanai Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusam
Skatīt vairāk