eraf

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

 

2020. gadā 5. novembrī ir panākta vienošanas ar CFLa par līguma grozīšanu un izpildes termiņa pagarināšanu.  Saskaņā ar jauno vienošanos līguma izpilde ir pagarināta līdz 2021. gada 12. martam.

Projekta ietvaros paredzētie būvdarbi ir pabeigti 2020. gada 30. novembrī. Pašlaik notiek dokumenta Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, iesniegšana un saskaņošana būvvaldē.