Statuss:
Īstenošanā
21.08.2020.
Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I006 Ieslodzījuma vietu pārvalde Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un…
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2019.
Ieslodzījuma vietu pārvalde Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt…
Statuss:
Īstenošanā
01.01.2017.
Projekta numurs: Nr. 2.2.1.1/17/I/012 Ieslodzījuma vietu pārvalde (turpmāk – IeVP) E-lietas programmas 1.posma ietvaros (Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu…
Statuss:
Noslēdzies
20.09.2009.
Finanšu instruments: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 20. septembris – 2011. gada 30. jūnijs Projekta mērķis: uzlabot profesionālās izglītības infrastruktūru ieslodzījuma vietās Projekta…