Statuss:
Noslēdzies
logo

Finanšu instruments: Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 20. septembris – 2011. gada 30. jūnijs

Projekta mērķis: uzlabot profesionālās izglītības infrastruktūru ieslodzījuma vietās

Projekta finansējums:

85% jeb LVL 1 968 029,- ERAF finansējums, 15% jeb LVL 347 301,- Latvijas valsts ieguldījums (projekta kopējais budžets LVL 2 315 330,-).

Projekta rezultāti:

Projekta rezultātā tika attīstīta infrastruktūra sekojošu programmu īstenošanai:

20T 542 02 –   Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija (Brasas cietums, Rīgas Centrālcietums, Iļģuciema cietums, Jelgavas cietums);

20T 521 01 –   Metālapstrāde (Rīgas Centrālcietums, Šķirotavas cietums, Valmieras cietums);

20T 522 00 –   Enerģētika (Rīgas Centrālcietums, Valmieras cietums);

20T 543 04 –   Kokizstrādājumu izgatavošana (Daugavgrīvas cietums, Jelgavas cietums, Šķirotavas cietums, Valmieras cietums);

20T 482 00 –   Datoru lietošana (Daugavgrīvas cietums);

20T 815 02 –   Frizieru pakalpojumi (Iļģuciema cietums);

20T 811 02 –   Ēdināšanas serviss (Iļģuciema cietums);

21011812/22 –Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programma ar arodiemaņu moduļiem (Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem).