eraf

 

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

2020. gadā 16. decembrī tika iesniegts būvvaldei Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai. Būvvalde izskatīja iesniegumu un 2020. gadā 23. decembrī izsniedza Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā. Ar šo var uzskatīt, kā aktīvā celtniecības fāze ir pabeigta. Turpinām darbu ar maksājuma pieprasījumu iesniegšanu CFLa KPVIS sistēmā.