Brasas cietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Līguma numurs, nosaukums Noslēgšanas datums

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/199 "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām"
Noslēgšanas datums 01.08.2018.

16.08.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/197 "Valmieras cietuma ūdens apgādes sistēmas un cauruļvadu attīrīšana un dezinfekcija"
Noslēgšanas datums 10.08.2018.

16.08.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/190 "Ugunsdzēsības cauruļvadu avārijas remonts Iļģuciema cietumā"
Noslēgšanas datums 31.07.2018.

16.08.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/188 "Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu"
Noslēgšanas datums 06.08.2018.

16.08.2018

Par 2018.gada 6.augusta Līguma Nr. 1/16/2018/188 "Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu" grozījumiem
Noslēgšanas datums 07.08.2018.

16.08.2018

Līguma Nr.1/16/2018/198 "Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca) karstās ūdens sistēmas avārijas remonts"

15.08.2018

LĪGUMS Nr.1/22/2018/196 “Konferences norises un viesnīcas nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)”

13.08.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/191 „Apmācību norises vietas nodrošināšanas pakalpojumi (apmācību telpu noma (iekļaujot tehnisko aprīkojumu) un ēdināšanas pakalpojumi)”

08.08.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/189 „Meliorācijas sistēmas izbūve Valmieras cietuma teritorijā”

07.08.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/187 "Iļģuciema cietuma kanalizācijas avārijas remonts"

31.07.2018

Vienošanās Nr. 1/16/2018/176 "Par 2018.gada 15.marta līguma Nr. 2018-10/2 "Transportlīdzekļu mazgāšanas
pakalpojumu nodrošināšana" izbeigšanu.

03.07.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/177 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana"

10.07.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/170 „Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”

06.07.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/169 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana"

06.07.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/175 "Transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumu nodrošināšana"

03.07.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/165  „Vājstrāvu iekārtu un materiālu iegāde Latvijas ieslodzījuma vietām”

02.07.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/162 "Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"

28.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/161 "Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"

28.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/160 "Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"

28.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/164 " Kanalizācijas aku Nr.28; Nr.29; Nr.14-1 remonts Valmieras cietumā"

28.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/159 "Informatīvo plakātu izgatavošana"

22.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/157" Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"

19.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/156 " Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"

19.06.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/155  „Nevajadzīgo preču apsaimniekošana”

19.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/150 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Liepājas cietumā"

15.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/149 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Valmieras cietumā"

15.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/152 " Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"

15.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/146 " Mēbeļu iegāde ar piegādi Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām"

14.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/138 ""Tehniskā projekta "Valmieras cietuma dzīvojamā (kameru) korpusa rekonstrukcija" ekspertīze"" 

05.06.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/153 "Iekšējās un ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu tehniskā apsekošana Ieslodzījuma vietu pārvaldes ieslodzījuma vietās"

05.06.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/139  "Obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana ieslodzījuma vietās"

05.06.2018

LĪGUMS Nr.1/22/2018/137 ‘’Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)”

 05.06.2018


LĪGUMS Nr.1/22/2018/136 ‘’Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)”

05.06.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/135 "Obligātās veselības pārbaudes nodrošināšana ieslodzījuma vietās"
Reģistrēs 2018. gada 4.jūnijā

04.06.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/134  „Nolietoto elektronisko un elektrisko iekārtu apsaimniekošanā”

04.06.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/130  „Elektro un mehānisko instrumentu iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām”

 30.05.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/129  „Metāla atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi”

30.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/123  "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem"

18.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/125 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniska apsekošana Jēkabpils cietumā"

18.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/124 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Daugavgrīvas cietumā"

18.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/122 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Jelgavas cietumā"

18.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/121 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā)"

18.05.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/126  „Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtu un ārējās kanalizācijas sistēmas tehniskā apkope Olaines cietumā”

18.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/120 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Iļģuciema cietumā"

18.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/119 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Rīgas Centrālcietumā"

18.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/118 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes ēku tehniskā apsekošana Brasas cietumā"

18.05.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/116 „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

17.05.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/117 "Personāla vadības funkciju audits un personāla procesu pilnveide"

16.05.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/113 "Bruņojuma iegāde"

07.05.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/112  „Aprīkojuma iegāde nodaļas "Brīvs no atkarībām" vajadzībām”

03.05.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/111 "Identifikācijas karšu iegāde ar piegādi"

27.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/109  „Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām”

 26.04.2018

LĪGUMS Nr. 1/16/2018/110 "Baktericīdo lampu piegāde un uzstādīšana Latvijas ieslodzījuma vietās"

 26.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/108 "Rīgas Centrālcietuma ceļa posma avārijas remonts"

26.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/107 " Zobu biršu iegāde ar piegādi ieslodzījuma vietu vajadzībām"

25.04.2018

Līgums Nr. 1/16/2018/99 "Elektroenerģijas iegāde"

18.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/98  „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

17.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/97  „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

17.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/96  „Rentgena iekārtu remontdarbi”

16.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/95 „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

13.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/94 „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

13.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/89  „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

10.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/76 "Arhitekta pakalpojumi mācību centra korpusa meta un atklātā cietuma korpusa meta izstrādei"

09.04.2018

LĪGUMS 1/16/2018/70 "Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās".

04.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/66 "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un tās pieslēgšana pie gāzes vada"

03.04.2018

LĪGUMS 1/16/2018/68 "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā) un tās pieslēgšana pie gāzes vada" būvdarbiem".

03.04.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/65  „Apmācību norises vietas nodrošināšanas pakalpojumi (apmācību telpu noma, ēdināšanas pakalpojumi, naktsmītnes)”

28.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/67 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"

27.03.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/63 „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

26.03.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/62 „Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās”

26.03.2018

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2018/60 par 2017. gada 20. oktobra līguma Nr.1/16/2017/299 "Ieslodzījuma vietās esošo ierīču kalibrēšana un atkārtota verificēšana" grozījumiem

21.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/59 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"

20.03.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/57  „Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās”

19.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/55 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"

15.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/53 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"

13.03.2018

LĪGUMS Nr.1/22/2018/43 "Latviešu valodas apmācības ieslodzītajiem Rīgas Centrālcietumā, Brasas cietumā, Iļģuciema cietumā, Jelgavas cietumā, Daugavgrīvas cietumā, Jēkabpils cietumā un Valmieras cietumā"

06.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/46 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"

06.03.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/45 „Medikamentu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām”

06.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/44 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"

06.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/42 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"

05.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/41 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"  

05.03.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/39 "Konsultācijas profesionālajā pilnveidē (supervīzijas)"  

 05.03.2018

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2018/48 par 2017.gada 13.jūlija līguma Nr.1/16/2017/223 "Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām" grozījumiem

02.03.2018

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2018/47 par 2017.gada 3.marta līguma Nr.1/16/2017/93 „Pārtikas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana” grozījumiem

02.03.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/38  „Par Autoservisa pakalpojumiem”

02.03.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/37  „Munīcijas iegāde ar piegādi”

01.03.2018

LĪGUMS Nr.1/22/2018/40 "Profesionālās pilnveides izglītības programmas "Kokgriešanas tehnoloģijas pamati"  īstenošana ieslodzītajiem Brasas cietumā un Jēkabpils cietumā, profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apdares darbi un telpu remonts" īstenošana ieslodzītajiem Rīgas Centrālcietumā un Liepājas cietumā, profesionālās pilnveides izglītības programmas "Nagu dizains un modelēšana ar gēla tehnoloģijām" īstenošana ieslodzītajām Iļģuciema cietumā, profesionālās pilnveides izglītības programmas "Transportlīdzekļa virsbūves detaļu krāsošana ar aerogrāfu" īstenošana ieslodzītajiem Jelgavas cietumā un Daugavgrīvas cietumā, profesionālās pilnveides izglītības programmas "Cauruļvadu montēšana (siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija)" īstenošana ieslodzītajiem Cēsu Audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem un ieslodzītajiem Valmieras cietumā"

01.03.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/36  „Medicīnas preču iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām”

28.02.2018

LĪGUMS Nr.1/22/2018/35 “Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)”

26.02.2018

LĪGUMS Nr.1/23/2018/32 “Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)”

 22.02.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/30  „Medicīnas preču iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām”

 21.02.2018

LĪGUMS Nr.1/22/2018/29 “Semināru norises un viesnīcu nodrošināšanas pakalpojumi (ēdināšanas pakalpojumi, telpu noma, naktsmītnes)”

20.02.2018

Vispārīgā vienošanās Nr. 1/16/2018/28 "Remontdarbu materiālu iegāde ar piegādi"

19.02.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/27 „Būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošana”

16.02.2018

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2018/24 par 2014.gada 28.augusta līguma "Ugunsdzēsības aparātu pārbaudes un uzpildes pakalpojumu sniegšana Latvijas ieslodzījuma vietām" Nr.1/16/2014/197 grozījumiem

12.02.2018

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2018/23 par 2017.gada 29.decembra līguma "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus" Nr.1/16/2017/402 grozījumiem

07.01.2018

LĪGUMS Nr.1/22/2018/21 ''Par pētījumu par brīvprātīgo darba iespējām un līdzgaitniecības modeļa ieviešanu kriminālsodu izpildē''

01.02.2018

VIENOŠANĀS Nr.1/16/2018/15  par 2017.gada 31.oktobra līguma Nr.1/16/2017/322 „Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Administratīvās ēkas visa 1. stāva pārbūve  ar slēgto pagalmu projektēšanas un būvniecības darbi”

22.01.2018

LĪGUMS Nr.1/16/2018/14  „Rīgas Centrālcietuma Administratīvās ēkas Nr.1 apkures sistēmas avārijas remonts”

22.01.2018
LĪGUMS Nr.1/16/2018/8 "Telpu remonts Rīgas Centrālcietumā un Brasas cietumā" 15.01.2018
LĪGUMS Nr.1/16/2018/9  "Telpu remonts Rīgas Centrālcietumā un Brasas cietumā" 15.01.2018
LĪGUMS Nr.1/16/2018/7 "Medicīnisko laboratoriju sniegtie pakalpojumi" 12.01.2018
VIENOŠANĀS Nr.1/16/2018/6 par 2017.gada 31.oktobra līguma Nr.1/16/2017/322 „Cēsu audzināšanas iestādes nepilngadīgajiem Administratīvās ēkas visa 1. stāva pārbūve ar slēgto pagalmu projektēšanas un būvniecības darbi” 12.01.2018
LĪGUMS NR.1/23/2018/5/ESF “"Reprezentācijas materiālu iegāde un apdruka ar piegādi" un "Informācijas materiālu iespiešana ar piegādi"” 10.01.2018
LĪGUMS Nr.1/16/2018/4 „Poligrāfijas materiālu izgatavošana ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām” 10.01.2018
LĪGUMS Nr.1/16/2018/3 „Kurināmās šķeldas iegāde ar piegādi Daugavgrīvas cietuma vajadzībām” 08.01.2018
LĪGUMS Nr.1/16/2018/2 „Apavu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām” 05.01.2018
LĪGUMS Nr.1/16/2018/1 "Pārtikas produktu iegāde ar piegādi Latvijas ieslodzījuma vietām, piemērojot zaļā iepirkuma pamatprincipus" 05.01.2018