Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Jēkabpils cietums
Rīgas Centrālcietums

 

Rekvizīti naudas paskaitījumiem notiesātajiem un apcietinātajiem:

 

Saņēmējs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Reģ. Nr.: 90000027165

Bankas nosaukums: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV15TREL8190468041000

Maksājuma mērķis: notiesātā vai apcietinātā vārds, uzvārds un personas kods.

 

 

Rekvizīti priekšapmaksas veikšanai par maksas pakalpojumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembrī noteikumiem Nr.739 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis" (ilgstošo satikšanos, gultas veļu, izziņas vai veidlapas izsniegšanu, dokumentu kopēšanu un citiem maksas pakalpojumiem:

 

Saņēmējs: Ieslodzījuma vietu pārvalde

Reģ. Nr.: 90000027165

Bankas nosaukums: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22
Konts: LV93TREL2190468043000

Maksājuma mērķis: pakalpojuma veids/rēķina Nr.*

*norāda arī notiesātā vai apcietinātā vārds, uzvārds un personas kods, ja tiek veikta maksa par ilgstošo satikšanos un gultas veļu.