Liepājas cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Valmieras cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums