Jelgavas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums

Misija:

Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

 Vīzija:

Laikmetīgi cietumi drošākai sabiedrībai.

 Vērtības:

Cilvēks, profesionalitāte, taisnīgums, humānisms, drošība, tiesiskums, mērķtiecīgums, atbildīgums.