Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Brasas cietums
Valmieras cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Rīgas Centrālcietums
Daugavgrīvas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Misija:

Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

 Vīzija:

Laikmetīgi cietumi drošākai sabiedrībai.

 Vērtības:

Cilvēks, profesionalitāte, taisnīgums, humānisms, drošība, tiesiskums, mērķtiecīgums, atbildīgums.