Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Daugavgrīvas cietums
Jelgavas cietums
Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)

Misija:

Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

 Vīzija:

Laikmetīgi cietumi drošākai sabiedrībai.

 Vērtības:

Cilvēks, profesionalitāte, taisnīgums, humānisms, drošība, tiesiskums, mērķtiecīgums, atbildīgums.