Rīgas Centrālcietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Brasas cietums
Liepājas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Valmieras cietums
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums

Misija:

Izpildām sodu, palīdzot likumpārkāpējiem kļūt par socializētiem pilsoņiem.

 Vīzija:

Laikmetīgi cietumi drošākai sabiedrībai.

 Vērtības:

Cilvēks, profesionalitāte, taisnīgums, humānisms, drošība, tiesiskums, mērķtiecīgums, atbildīgums.