Rīgas Centrālcietums
Brasas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Daugavgrīvas cietums
Iļģuciema cietums
Jēkabpils cietums
Jelgavas cietums
Liepājas cietums
Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums

Projekta numurs: Nr. 4.2.1.2/18/I/005

Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā

Ieslodzījuma vietu pārvalde darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros ir uzsākusi īstenot projektu "Energoefektivitātes paaugstināšana Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā" Nr. 4.2.1.2/18/I/005.

Projekta mērķis: paaugstināt energoefektivitāti tiešās valsts pārvaldes padotības iestādes ēkās – Ieslodzījuma vietu pārvaldes Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) ārstniecības korpusā.

Projektā plānotās darbības:

  1. Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana ēkai Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads kad. Nr. 8009 003 1403 033;
  2. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana;
  3. Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
  4. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Plānotie rezultāti:

  1. Siltumenerģijas ietaupījums Mwh gadā/siltumenerģijas patēriņu Mwh gadā pirms uzlabošanas – 60 % (minimālās prasības > 30 %)
  2. Siltumenerģijas ietaupījums (Mwh gadā)/Projekta attiecināmajām izmaksām – 0,83 (minimālās prasības > 0,3)
  3. Siltumenerģijas patēriņš apkurei (kwh/m²) gadā – 51,74 (obligātās prasības < 90)

 

Projekta īstenošanas ilgums: 12 mēneši (2019. gada janvāris – 2020. gada janvāris)

 

Projekta plānotais finansējums: 469034,72 EUR, tai skaita 398679,51 EUR Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (85 %) un 70355,21 EUR valsts budžeta finansējums (15 %).