Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Rīgas Centrālcietums
Liepājas cietums
Jēkabpils cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Rīgas Centrālcietums
Valmieras cietums
Iļģuciema cietums
Jelgavas cietums
Daugavgrīvas cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

Eiropas Sociālā fonda projekts 
"Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū"

( Informācija aktualizēta 2020.gada 30.janvārī)

 

Ieslodzījuma vietu pārvalde, sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu un Nodarbinātības valsts aģentūru, 2016. gada 9. decembrī ir parakstījusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) un uzsāk projekta Nr. 9.1.2.0/16/I/001 "Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanu.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, piedāvājot specifiskus atbalsta pasākumus, kā arī izstrādājot un īstenojot jaunas atbalsta metodes mērķa grupai, tai skaitā, attīstīt brīvprātīgo darbu un aktīvu ģimenes locekļu iesaistīšanu, sekmējot mērķa grupas integrāciju sabiedrībā un veicinot bijušo ieslodzīto iesaistīšanos darba tirgū.

Projektā plānotās darbības: Integrēti profesionālās piemērotības noteikšanas un prasmju pilnveidošanas pasākumi ieslodzītajiem, pasākumi ieslodzīto un bijušo ieslodzīto karjeras plānošanai, jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem, specifiski atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto nodarbināšanai, jaunu atbalsta metožu īstenošana bijušajiem ieslodzītajiem, brīvprātīgo darbs ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā, atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, pasākumi bijušo ieslodzīto pozitīvu sociālo saišu uzturēšanai, projekta informatīvie un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu un projekta vadība un projekta īstenošanas nodrošināšana.

Projekta plānotie rezultāti: 3500 ieslodzītie 7 ieslodzījuma vietās saņēmuši karjeras konsultācijas pirms iesaistīšanas profesionālās izglītības programmā, kā arī pirms atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un pēc atbrīvošanās uzsākuši darba meklējumus, organizēti resocializācijas un atbalsta pasākumi ieslodzītajiem un bijušajiem ieslodzītajiem, kā arī dažādi atbalsta pasākumi bijušo ieslodzīto ģimenēm, izveidota sistēma brīvprātīgo darba ar ieslodzītajiem ieslodzījuma vietās un bijušajiem ieslodzītajiem sabiedrībā organizēšanai un apmācīti brīvprātīgie un līdzgaitnieki u.c. Projektā paredzētās darbības un apakšdarbības atbilst Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.–2020. gadam īstenošanas plāna aktivitātēm.

Projekta plānotais īstenošanas ilgums: 2022. gada 31. decembris.

Projektam plānotais finansējums ir 4 764 535 EUR, tai skaitā 4 049 855 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 714 680 EUR valsts budžeta finansējums.

 

 

Aktualitātes projektā uz 2017. gada 1. ceturksni (29.03.2017)

Aktualitātes projektā uz 2017. gada 2. ceturksni (17.07.2017)

Aktualitātes projektā 2017. gada 3. ceturksnī (31.10.2017)

Projekta prezentācija 2017. gada 2. novembra ESF projekta ietvaros rīkotajā konferencē korekcijas iestāžu darbiniekiem

Aktualitātes projektā 2017. gada 4. ceturksnī un atskats uz 2017. gada rezultatīvajiem rādītājiem kopumā (7.02.2017)

Aktualitātes projektā uz 2018. gada 1. ceturksni (11.05.2018)

 Aktualitātes projektā uz 2018. gada 2. ceturksni (24.08.2018)

Aktualitātes projektā uz 2018. gada 3. ceturksni (05.02.2019).

Aktualitātes projektā 2018. gada 4. ceturksnī un atskats uz 2018. gada rezultatīvajiem rādītājiem kopumā (5.02.2019).

Aktualitātes projektā 2019. gada 1. ceturksnī (28.06.2019)

Aktualitātes projektā 2019. gada 2. ceturksnī (20.06.2019)

Aktualitātes projektā 2019. gada 3. ceturksnī (20.10.2019)

Aktualitātes projektā 2019. gada 4. ceturksnī (14.01.2020) 

Aktualitātes projektā 2020. gada 1. ceturksnī (02.04.2020)

Konferences “Dzimumnoziegums ģimenē un MĒS” videoieraksts (2017. gada 23. novembris)

 

Informācija plašsaziņas līdzekļiem:

Palīdzi mainīties – kļūsti par brīvprātīgo līdzgaitnieku! (17.02.2017)

Latvijas cietumos ieslodzītie saņems Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistu karjeras konsultācijas (20.02.2017)

Brīvprātīgie līdzgaitnieki dalās pieredzē un motivē Cēsu Audzināšanas iestādes jauniešus (21.02.2017)

Brīvprātīgie līdzgaitnieki apmeklē Olaines cietuma Atkarīgo centru (27.03.2017)

Turpmāk cietumi vairāk atbalstīs ieslodzītos un viņu ģimenes (01.04.2017)

Svētki dvēselei: ieskats Iļģuciema cietuma Mātes dienā (30.05.2017)

Ar pasākumiem notiesātajiem un viņu ģimenēm Rīgas Centrālcietumā atzīmēs Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu (01.06.2017)

Brīvprātīgie un līdzgaitnieki apmainās pieredzē ar Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem (02.06.2017)

Tuvinieku vizītes Olaines cietuma Atkarīgo centrā motivē gan klientus, gan darbiniekus (11.07.2017)

Piesakies brīvprātīgajam darbam Atbildīguma un atbalsta apļos Rīgā! (12.07.2017)

Daugavgrīvas cietuma ieslodzītie satika savas ģimenes (30.09.2017)

Pilnveidos ieslodzīto datorprasmes, informējot par digitālā laikmeta iespējām un palīdzot sagatavoties darba tirgum (5.09.2017)

Notiks publiskā diskusija par grāmatu lasīšanas nozīmi ieslodzījuma vietās (25.09.2017)

Publiskās diskusijas par grāmatu lasīšanas nozīmi ieslodzījuma vietās plakāts (25.09.2017)

Aizvadīta pirmā korekcijas dienestu darbinieku ikgadējā Eiropas Sociālā fonda ietvaros īstenotā konference (3.11.2017.)

Vairāk nekā 700 ieslodzījumā esošās personas pēc atbrīvošanās plāno iesaistīties darba tirgū (13.11.2017.)

Attīstot brīvprātīgo darbu cietumos, piesaista un apmāca līdzgaitniekus (14.11.2017.)

Notiks preses konference bērnu aizsardzībai pret seksuālo vardarbību (22.11.2017.)

Notiks starpinstitūciju sadarbībai veltīta konference, strādājot ar ģimenēs veiktiem dzimumnoziegumiem pret bērniem (22.11.2017.)

Notiks Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta brīvprātīgajiem veltīta konference (8.12.2017.)

Olaines cietuma Atkarīgo centra klienti gatavojas Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam (15.12.2017.)

Ieslodzījuma vietās ieskandina Ziemassvētkus (22.12.2017.)