Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca)
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Iļģuciema cietums
Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem
Jēkabpils cietums
Liepājas cietums
Daugavgrīvas cietums
Rīgas Centrālcietums
Jelgavas cietums
Valmieras cietums
Rīgas Centrālcietums

Projekta LV08/2 ietvaros tiek turpināti pasākumi, kuru mērķis ir radīt priekšnoteikumus vielu atkarībā esošu cilvēku terapijai ieslodzījuma apstākļos. Paralēli citām būtiskām aktivitātēm – terapijas metožu izstrādei un personāla izglītošanai, uzsākta arī terapijai piemērotas vides iekārtošana Olaines cietuma teritorijā.
Saskaņā ar projektu vielu atkarībā esošie notiesātie no dažādiem Latvijas cietumiem tiks nosūtīti terapijai šim nolūkam izveidotā centrā. To veidos trīs korpusi – divas jaunbūves un renovēta ēka, kas šobrīd netiek izmantota. Šajā ēkā, kā arī vienā no jaunbūvēm klienti gan nakšņos, gan piedalīsies individuālajā un grupu terapijā. Otrajā jaunbūvē tiks ierīkota sporta zāle un mācību klases. Saskaņā ar laika plānu, būvdarbus plānots uzsākt šī gada martā.
Šobrīd apbūves teritorijā notiek neizmantojamo ēku demontāža, kas tiks pabeigta februārī. Līdztekus tiek veikta renovējamās ēkas un jaunbūvju tehniskā projektēšana, izstrādātas telpu skices. Pateicoties regulārām starpnozaru speciālistu konsultācijām, telpu izkārtojums ļaus gan nodrošināt klientu terapiju, gan ievērot nepieciešamās drošības prasības.
Brīvības atņemšanas soda izpilde centrā tiks organizēta atbilstoši terapijas kopienas principiem, kas Latvijas apstākļiem ir inovatīvi, taču ārvalstīs tiek plaši un sekmīgi piekopti. Katrs no divstāvu korpusiem, kuros tiks izvietoti terapijas klienti, sastāvēs no četrām savstarpēji izolētām nodaļām – kopienām. Personāla un klientu skaitliskā proporcija katras kopienas ietvaros ļaus veidot konstruktīvas attiecības. Pateicoties šai proporcijai un telpu plānojumam, klienti pastāvīgi tiks iesaistīti jēgpilnās aktivitātēs. Šīs aktivitātes tiem ļaus uzsākt pārmaiņu procesu, uzturēt motivāciju un sagatavoties turpmākajai terapijai specializētajās iestādēs.
Izstrādājot būvju tehnisko projektu, īpaša uzmanība tiek pievērsta starptautiskajiem standartiem un rekomendācijām, kas izvirza nosacījumus dzīves apstākļu nodrošināšanai ieslodzījumā.  Kompleksa kopējā platība sastādīs 5263 kvadrātmetrus un tajā vienlaikus uzturēsies ne vairāk kā 200 klienti. Naktsmieru tie baudīs divvietīgās kamerās, kurās dzīvojamā platība uz vienu personu nebūs mazāka par 5 kvadrātmetriem. Katrā kamerā būs pieejama duša, gan kamerās, gan koplietošanas telpās tiks ierīkotas higiēnas prasībām atbilstošas tualetes. Pie korpusiem tiks ierīkoti pastaigu laukumi. Telpās tiks ierīkots atbilstošs mākslīgais apgaismojums, dienas gaismu nodrošinās logi, kas drošības apsvērumu dēļ nebūs atverami, taču to kompensēs atbilstoša ventilācijas sistēma. Komunikācijai ar tuviniekiem korpusos tiks ierīkoti telefona automāti, īslaicīgās tikšanās tiks organizētas Olaines cietuma šim nolūkam paredzētajās telpās.  Bez tā, datorklasē un bibliotēkā tiks nodrošināts interneta pieslēgums ar ierobežotu piekļuvi.
Respektējot gan efektīvas soda izpildes un terapijas intereses, gan starptautisko standartu prasības, turpmākajā laikā projektu caurvīs virkne savstarpēji pakārtotu aktivitāšu, kas saistītas ar kvalitatīvu personāla atlasi, mūsdienīgas izglītības programmas izstrādi un personāla izglītību.

Projekta vadītājs
Māris Luste